TRIDUUM PASCHALNE W PARAFII PĄCZEWO


      Triduum Paschalne (z łac. triduum - Święte Trzy Dni) to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym. Jego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

     Od Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej, w godzinach czuwania przy Najświętszym Sakramencie, w pączewskim kościele po cichutku rozbrzmiewały dźwięki Gorzkich Żalów, rozmyślań i pieśni wielkopostnych (pomysł naszego księdza proboszcza zrealizowany dzięki nowemu, świetnemu systemowi nagłaśniającemu). Ta akustyczna aura wraz z wystrojem pomysłu pana Mieczysława Godlewskiego, tworzyła niepowtarzalny nastrój. Można było oderwać się od codzienności i poczuć się jakby w innym czasie i innej przestrzeni. Uwagę przykuwała szczególnie kaplica przechowywania (ciemnica), której symbolika przypominała uwięzienie Chrystusa po zdradzie Judasza.

     W Wielki Piątek opis Męki Pańskiej został odczytany z podziałem na role przez naszego księdza proboszcza Jana Rzepusa oraz Karola Kuczyca i Szymona Godlewskiego (obaj z zadatkami na zawodowych spikerów).

     W Wielką Sobotę w południe parafianie zebrali się na święceniu pokarmów. Po nabożeństwie było zrobione pamiątkowe zdjęcie. Po zmroku spotkaliśmy się na Wigilii Paschalnej Wielkiej Nocy. Kilka starotestamentowych czytań z młodzieńczą werwą i teatralnym zacięciem odczytał Waldek Seweryniak. Na koniec wszyscy uczestniczyliśmy w uroczystej procesji rezurekcyjnej z Najświętszym Sakramentem oraz odśpiewaliśmy Te Deum.

Barbara Dembek-Bochniak

"Tygodnik Parafialny" nr 15 z 15.04.2007