KTO ŚPIEWA, DWA RAZY SIĘ MODLI
CZYLI O ŚPIEWAJĄCYCH GOŚCIACH W KOŚCIELE W PĄCZEWIE


***


   

    Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa znane było przysłowie: "Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli" (przytoczone w "Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego").

    Św. Paweł w liście do Efezjan pisał: "A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych Ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach".

    Św. Augustyn powiadał: "Kto kocha, ten śpiewa".

   W liturgii mszy świętej ważną rolę spełnia wspólny śpiew. W "Instrukcji Kongregacji Obrzędów" wydanej po Soborze Watykańskim II w 1967 r. napisano: "Czynność liturgiczna przybiera bardziej dostojną postać, gdy jest połączona ze śpiewem (...) Dzięki takiej postaci modlitwa nabiera szczególnego namaszczenia, bardziej bezpośrednio ujawnia się tajemnica świętej liturgii (…); dzięki zjednoczeniu w śpiewie pogłębia się jedność serc; okazałość świętych obrzędów ułatwia wzniesienie myśli ku niebu, a cala celebracja staje się jaśniejącą zapowiedzią tego, co się dokonuje w świętym mieście Jeruzalem".

***    26 grudnia 2006 roku w kościele Zwiastowania NMP w Pączewie atmosferę chłodnego ranka rozgrzewał zespół "Dwa plus dwa" z Bobowa, który grał i śpiewał kolędy podczas mszy. Trzech młodych, przystojnych chłopaków grało na instrumentach klawiszowych oraz na gitarze. Skoczne aranżacje niektórych kolęd stworzyły radosny klimat tego świątecznego dnia.

***    28 stycznia 2007 roku gościliśmy w naszym kościele scholę "Emmanuel" z parafii Lalkowy (dekanat nowski). Schola istnieje od lipca 2003 roku. Jej założycielką oraz opiekunką jest pani Marzena Partyka. W Pączewie usłyszeliśmy w harmonijnym brzmieniu głosy 14 z 18 dziewcząt tworzących "Emmanuela". Podczas mszy schola wspaniale zagrała i zaśpiewała między innymi pieśni, do których napisała tekst i skomponowała muzykę właśnie pani Marzena. Wszystkie dziewczęta miały założone różowe szaliki i rękawiczki. Uroczo wyglądały szczególnie te najmłodsze panienki, które klęcząc i śpiewając o aniołkach przy żłobie - same jak cherubinki wyglądały. W styczniu 2007 schola zajęła III miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Kociewskich Kolęd i Pastorałek "Kolandy Lólków Naszych". Wykonała wtedy na trzy głosy "Gdy śliczna Panna" oraz kolędę kociewską "Przy łony dolinie". Gdy pani Marzena mówiła krótko o swoich podopiecznych, czuć było, że jest z nich dumna i że razem tworzą taką fajną wspólnotę.

    Gratulujemy proboszczowi parafii Lalkowy - księdzu Stanisławowi Gołąbkowi - takich rozśpiewanych młodych parafianek, a przede wszystkim pani Marzeny! Przy okazji trzeba zauważyć, że gotycki kościół parafialny pw. Św. Barbary w Lalkowach jest zabytkiem I klasy i jest wspaniałym przykładem gotyku nadwiślańskiego!

    Ksiądz proboszcz Jan Rzepus podziękował scholi za piękną modlitwę przekazaną śpiewem. Ksiądz podkreślił, że śpiewający w chórku mają to szczęście, że otrzymali od Boga wielki talent dobrego słuchu oraz umiejętności pięknego śpiewania. Na stronie internetowej parafii Pączewo można pobrać plik muzyczny z kolędą "Mizerna, cicha" w wykonaniu scholi "Emmanuel".

***    Każdy z nas dobrze wie, że niestety nie wszyscy zostaliśmy obdarowani talentami, jakie posiadają dziewczęta ze scholi w Lalkowach… Na szczęście nasz proboszcz Jan Rzepus, który sam pięknie śpiewa, ma podczas codziennych mszy świętych w naszym, pączewskim kościele wsparcie parafian, którzy ów dar otrzymali. Wśród nich, koniecznie trzeba wymienić panie: Janinę Małecką, Erykę Orlikowską, Bronisławę Pawelec oraz Elżbietę Szlosowską - bez których sami wiemy, jak trudno czasami, mimo najszczerszych chęci, utrzymać melodię...

***    "Kto kocha, ten śpiewa" - gdy nasz śpiew będzie płynął z serca pełnego miłości, będzie on dla Boga piękny, szczery, będzie modlitwą "podwójnie" skuteczną.

Barbara Dembek-Bochniak

"Tygodnik Parafialny" nr 5 z 04.02.2007