KIEROWCY Z PARAFII PĄCZEWO
ODDANI W OPIEKĘ ŚWIĘTEMU KRZYSZTOFOWI


     25 lipca, w dniu automobilistów, motocyklistów i kierowców pojazdów mechanicznych, wspomnieliśmy świętego Krzysztofa.

     Już 23 lipca 2006 roku, po niedzielnej sumie, kierowcy z parafii Pączewo oczekiwali na placu przed kościołem, wzdłuż drogi na cmentarz oraz na przycmentarnym placu na coroczne błogosławieństwo. Nasz ksiądz proboszcz Jan Rzepus pomodlił się o dobrodziejstwo Boga dla wszystkich kierowców i ich pojazdów. Następnie każde po kolei: rowery, skutery, samochody wraz z właścicielami zostały obficie pokropione wodą święconą. Każdy z pobłogosławionych uczestników dróg otrzymał obrazek z wizerunkiem św. Krzysztofa, modlitwą kierowcy oraz znakami drogowymi.

     Co wiadomo o świętym Krzysztofie? Niewiele...
Imię Krzysztof (gr. Christoforos) oznacza "niosący Chrystusa".
Legenda głosi, że pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus - z greckiego Odrażający - gdyż miał on mierzyć 4 metry i mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił na służbę do tegoż. Pewnego dnia zauważył, że szatan boi się imienia Chrystusa. Opuścił więc służbę u szatana i poszedł służyć Jezusowi. Wkrótce przyjął chrzest (Pan Jezus miał wtedy przywrócić Krzysztofowi wygląd ludzki). Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, święty postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg.
Kiedy wziął je na ramiona poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?"
Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat".
Ten właśnie fragment legendy często bywa uwieczniany na obrazach.
Św. Krzysztof jest patronem mi.: kierowców, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Jest orędownikiem w śmiertelnych niebezpieczeństwach.

Barbara Dembek-Bochniak

"Tygodnik Parafialny" nr 31 z 30.07.2006