O JANACH SŁÓW KILKA


     Imię Jan pochodzi z języka hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Oznacza: cieszący się boską łaską. W Polsce od XIII wieku używano różnych form tego imienia: Han, Hanek, Hanisz, Hanys, Iwan, Jan, Janek, Janicek, Janisław, Janko, Jano, Janosik, Janusz, Jasz, Jaś, Jaśko, Jen, Johan. Obce formy Jana brzmią np.: Joannes (łac.), John (ang.), Hans (niem.), Jean (fr.), Juan (hiszp.), Giovanni (wł.), Ivan (ros.), Hanus (czes.), Ivo (chorw.), Jonas (litew.), János (węg.), Jukka, Jussi (fiń.).

     Imię Jan Paweł przybrało dwóch papieży, natomiast imię Jan aż dwudziestu dwóch (w tym jeden został świętym, a jeden był antypapieżem - powołanym nieprawnie; nie było papieża o imieniu Jan XX). Martyrologium rzymskie wymienia 57 świętych i błogosławionych tego imienia, natomiast Bibiliotheca Santcorum zgromadziła ich aż 220.

     Dla każdego z nas - parafian z Barłożona, Grabowa, Kasparusa, Kościelnej Jani, Pączewa i Skórcza - imię Jan kojarzy się z ważnymi osobami konsekrowanymi. Obowiązkowo trzeba wymienić dwie.
Ta najważniejsza - to

Sługa Boży Jan Paweł II
Papież Kościoła Chrystusowego i Biskup Rzymu. Pierwszy papież czytający bez okularów. Pierwszy papież noszący zegarek na rękę. Pierwszy papież jeżdżący na nartach, uprawiający wspinaczkę górską, pływający kajakiem. Pierwszy, który czysto odśpiewał "Ite, missa est" (Idźcie, msza jest skończona). Pierwszy w dziejach Słowianin wybrany na głowę Kościoła. Największy podróżnik wszechczasów spośród wszystkich papieży. Pierwszy człowiek, który swoim powrotem do Domu Ojca zatrzymał, choć na chwilę, cały pędzący bez opamiętania świat.

Jan Bernard Szlaga - Ksiądz Biskup Diecezjalny, Biskup Pelpliński od 1992 roku. Warto podkreślić, że Ksiądz Biskup posiada wiele tytułów naukowych. Jest licencjatem nauk biblijnych, doktorem habilitowanym teologii, profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego, byłym profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga aktywnie działa na rzecz ekumenizmu. Jest członkiem Rady Naukowej Episkopatu, członkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, członkiem specjalnej Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Polską Radą Ekumeniczną. Ponadto należy do międzynarodowej i międzywyznaniowej organizacji naukowej Studiorum Novi Testamenti Societas oraz do Towarzystwa Naukowego KUL.

O Janach z Pączewa

     Parafią Pączewo zarządzało kilku Janów.

     Pierwszy z nich - Jan Babecki był w 1667 roku proboszczem zarazem w Pączewie i Piasecznie. Obdarował on parafię pączewską fundacją 1000 florenów.

     Po nim następowali: Jan Augustyn Sielski (XVIII wiek), Jan Gręca (XVIII wiek), Jan Bąkowski (XVIII wiek; był proboszczem także w Barłożnie), Jan Chmielewski (XIX wiek) - którzy jednak nie zapisali się niczym szczególnym w historii Pączewa.

     Kolejny z Janów - Jan Tomasik wypełniał obowiązki duszpasterskie w parafii Pączewo w latach okupacji hitlerowskiej. Obsługiwał wtedy niemal cały powiat. Drogi do wszystkich opustoszałych parafii niestrudzenie przemierzał na rowerze.

     Następny - Jan Grycman pracował w Pączewie w latach 1943-1945 jako vicarius expositus (wikariusz z prawami proboszcza). Tą funkcję pełnił jednocześnie w parafiach: Lalkowy, Kościelna Jania, Barłożono, Skórcz, Pieniążowo, Czerwińsk, Osiek i Czarnylas. Ksiądz Jan był człowiekiem światowym. Po maturze wstąpił on do Towarzystwa Księży Misjonarzy Słowa Bożego (Werbistów). Studiował w Seminarium Duchownym św. Gabriela we Wiedniu. Jako kapłan przebywał na misjach w Afryce i Portugalii. Wykładał religię w Studium Nauczycielskim we Wiedniu. Na przełomie 1939/1940 był więziony w Norymberdze, Górnej Grupie i Świeciu.

     Pierwszym powojennym Janem w parafii Pączewo jest Jan Rzepus - nasz obecny ksiądz proboszcz. Jest duszpasterzem pączewskim od 1984 roku. Wcześniej był wikariuszem między innymi w Skórczu.

     Do grona konsekrowanych Janów związanych z parafią Pączewo należy zaliczyć oprócz Janów zarządzających również Janów powołanych do kapłaństwa. Wspomnijmy ich - to: Jan Kajut - Cysters, ksiądz Jan Zieliński, ksiądz Jan Kajut (zamordowany przez hitlerowców) oraz Jan Włoch - Werbista (kandydat na ołtarze).

Barbara Dembek-Bochniak"Tygodnik Parafialny" nr 26 z 25.06.2006