NOWI "ŻOŁNIERZE CHRYSTUSA" Z PARAFII PĄCZEWO     Sakrament bierzmowania jest przeznaczony dla młodzieży, a więc dla tych, którzy wchodzą w dorosłe życie i muszą podjąć walkę, wziąć odpowiedzialność za świadectwo dane swojej wierze. Duch Święty w bierzmowaniu umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego wyznawał mężnie, bronił jej i według niej żył.

     Znakiem sakramentu bierzmowania jest gest nałożenia rąk biskupa na tego, który sakrament przyjmuje, oraz namaszczenie jego czoła świętym olejem, znakiem krzyża świętego. Ten olej święty został konsekrowany przez biskupa w Wielki Czwartek.

     Biskup, namaszczając olejem czoło bierzmowanego, wypowiada słowa: "Przyjmij znamię Ducha Świętego". W tym momencie Duch Święty nie tylko wypełnia człowieka, ale również wyciska na nim niezatarte znamię, które doskonaląc znamię, jakie otrzymaliśmy na chrzcie świętym, będzie towarzyszyło nam przez całą wieczność. W znaku bierzmowania chodzi o pasowanie chrześcijanina na żołnierza gotowego do obrony Chrystusa i Jego Królestwa w każdej sytuacji.

     Sakrament ten przyjmuje się wobec świadka. Kładzie on prawą rękę na ramieniu bierzmowanego. Ten świadek opowiada się po stronie bierzmowanego jako współżołnierz, gotowy razem z nim toczyć walkę o najwyższe wartości.

***     Wiadomo, że sakrament bierzmowania był przyjmowany przez parafian pączewskich już w XVI wieku. W 1597 roku biskup Rozrażewski w Pączewie wygłosił kazanie, a w Skórczu udzielał sakramentu. Zapewne wtedy bierzmowani byli także mieszkańcy naszej parafii.

     Dopiero po II wojnie światowej biskupi diecezjalni zaczęli udzielać sakramentu bierzmowania w kościele parafialnym w Pączewie. Od początku XX wieku, corocznie bierzmowano w stolicy biskupiej - w Pelplinie. W czasie okupacji hitlerowskiej sakramentu udzielono tylko w Starogardzie Gd. i Skórczu. Po drugiej wojnie światowej bierzmowanie łączone było z wizytacją biskupa.

     Podczas tegorocznej wizytacji księdza biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi w parafii Pączewo sakrament bierzmowania przyjęło 79 osób. Młodzież miała okazję, już świadomie, obrać sobie patronów. Wśród przyjętych imion dominowały Magdalena, Anna oraz Paweł, Jan, ale było i Cecylia, Wiktoria, Józef, Franciszek…

     Jak powiedział ksiądz biskup w homilii - bierzmowani otrzymali promocję do dorosłego życia Chrześcijanina. Życzył wszystkim, aby pomnażali w sobie mądrość chrześcijańską oraz umacniali wiarę i trwanie w powołaniu.

     Młodzież, w podzięce za przygotowanie ich do wstąpienia w etap dojrzałości chrześcijańskiej, ufundowała naszej wspólnocie renowację zabytkowych naczyń liturgicznych z naszego kościoła.

     Honory gospodarza pełnił ksiądz proboszcz Jan Rzepus. Mszę świętą uświetniło liczne grono przybyłych z okolicznych parafii księży. Honorowe miejsce przy biskupie diecezjalnym zajął dziekan dekanatu skórzeckiego - ksiądz prałat Eugeniusz Stencel. Czy wiecie, że ksiądz prałat był honorowym kapelanem papieża Jana Pawła II? Był! Od 2000 roku!

     Podczas przygotowań szczególnie zasłużyła się nasza katechetka pani Irena Trochowska, dzięki której zarówno uroczystość w szkole, jak i spotkania w kościele, miały podniosły charakter.Barbara Dembek-Bochniak

"Tygodnik Parafialny" nr 49 (818), 3.12.2006