WIZYTACJA DUSZPASTERSKA W PARAFII PĄCZEWO

&      27 listopada 2006 był mglistym dniem. Jednakże około południa mgły rozstąpiły się i z nieba zajaśniało piękne słońce. Wszak o tej porze do Pączewa przyjechał Ksiądz Biskup Diecezjalny, Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga! Cel: wizytacja duszpasterska, a więc, jak później powiedział sam Ksiądz Biskup w homilii, baczniejsze przyjrzenie się funkcjonowaniu naszej parafii pod wodzą księdza proboszcza Jana Rzepusa, spotkanie z wybranymi grupami parafian.

  Od początku Księdzu Biskupowi asystowali: nasz ksiądz proboszcz Jan Rzepus, ksiądz kapelan Sławomir Prabucki oraz dziekan skórzecki ksiądz prałat Eugeniusz Stencel.

     Na początek spotkanie w Zespole Szkół Publicznych w Pączewie z młodzieżą i pracownikami szkoły. Uczniowie radośnie, z werwą powitali dostojnego Gościa śpiewem. Szkoda, że nie wszyscy mogli usłyszeć tak entuzjastyczne wykonanie "Oto jest dzień", czy "Barki"! Dyrektor szkoły Grażyna Stolc witając Księdza Biskupa podała najważniejsze statystyki dotyczące szkoły. Podkreśliła, że najlepiej układa się współpraca z parafią Pączewo. Później było powitanie Gościa przez ministrantów i wspólne zdjęcie. Ostatni witali Ojca Diecezji uczniowie. W swoim wystąpieniu biskup Szlaga udowodnił, że na miano Ojca zasługuje. Wykazał się doskonałą znajomością owczarni - zauważył (bez podpowiedzi!), że na syntezatorze gra nauczyciel wf! Wspomniał też o wielu faktach z życia poprzedniego proboszcza parafii - księdza Franciszka Stachowiaka, z którym współpracował jeszcze w Pelplinie. Na zakończenie młodzież brawurowo wykonała pieśń radośnie unosząc ręce do góry i kładąc je na sercu. Po tym pożegnaniu Ksiądz Biskup z asystą udał się nahospitację lekcji religii prowadzonej przez katechetkę Irenę Trochowską.. Pani katechetka kontrolę wspomina bardzo miło.

     Kolejna grupa, która miała okazję spotkać się z księdzem biskupem Szlagą, to rodziny. Gościa powitało rodzeństwo Stosik. Podczas króciutkiego nabożeństwa w kościele Ksiądz Biskup podziękował naszemu proboszczowi Janowi Rzepusowi za to, że w planie jego wizytacji zaproponował taki rodzinny akcent. Powiedział: "Niech będą silne wspólnoty domowe, gdzie Chrystus Król jest najważniejszy". Zauważył, że od chrztu włączeni jesteśmy w szeregi uczniów i żołnierzy Stwórcy Wszechświata. Wszyscy noszący znamię chrztu świętego jesteśmy Rodziną Bożą. Podkreślił, że nasz proboszcz, będący z nami już 22 lata, cieszy się, że parafianie pomagają mu jak mogą i zawsze są ofiarni, przez co parafia nie ma żadnych długów - razem można tworzyć coś pięknego. Na zakończenie rodziny ustawiły się w szpaler i Ksiądz Biskup przechodząc każdego pobłogosławił.

     W magicznej scenerii - piękna zielona brama, krzyż, powiewające flagi, wszystkie dzwony oznajmiające wielką chwilę, mgła, półmrok i korowód księży i ministrantów ze świecami - powitaliśmy Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagę na liturgii mszy świętej połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania. I na tym spotkaniu Ksiądz Biskup wykazał się Ojcowską spostrzegawczością! Mimo, iż zdecydowaną większość czasu patrzył w kierunku ludzi, doskonale wiedział, co przedstawia rzeźba na naszym ołtarzu głównym (jak zauważył - dokładnie takie ujęcie Zwiastowania NMP, jak w pieśni adwentowej "Po upadku człowieka grzesznego" - "Panna natenczas psałterz czytała, Gdy pozdrowienie to usłyszała, Na słowa się anielskie zdumiała."). Pochwalił też, że przy Tabernakulum pali się u nas nie lampka elektryczna, ale taka zwykła lampka wieczna, olejowa - z żywym płomieniem, co już rzadko można spotkać w kościołach! Ksiądz Biskup powiedział, że ów żywy płomień symbolizuje spalanie się czasu, który mija... A, jak zauważył wcześniej nasz proboszcz Jan Rzepus, a podkreślił później Ksiądz Biskup - parafia Pączewo trwa w wierze już 722 lata, czyli około 33 pokolenia ludzkie. W homilii biskup Jan Bernard Szlaga serdecznie podziękował naszemu księdzu proboszczowi Janowi Rzepusowi za opiekę nad kościołem żywym i materialnym.

     Ostatnim elementem naszego spotkania z Księdzem Biskupem Diecezjalnym było uczestnictwo w sakramencie bierzmowania.

     Wizytacja duszpasterska dobiegła końca... My parafianie pączewscy możemy po niej potwierdzić, że osoba Księdza Biskupa harmonijnie łączy w sobie kapłana-intelektualistę oraz kapłana-duszpasterza i erudytę. To prawdziwy Ojciec naszej diecezji!

     Więcej zdjęć z wizytacji Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi można obejrzeć w Aktualnościach na stronie internetowej parafii Pączewo - www.ppaczewo.pelplin.opoka.org.plNa zdjęciach:

1. Przy ołtarzu głównym 2. Katechetka Irena Trochowska i dzieci z 4 klasy Szkoły Podstawowej w Pączewie
3. Wspólne zdjęcie pączewskich ministrantów z dostojnymi Goścmi (siedzą: Grażyna Stolc, ks. prałat Eugeniusz Stencel, Ks. Biskup Jan B. Szlaga, ks. Jan Rzepus, kapelan ks. Sławomir Prabucki)
4. Ksiądz proboszcz Jan Rzepus, ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga, ksiądz kapelan Sławomir Prabucki
5. Spotkanie rodzin z Księdzem Biskupem Diecezjalnym
6. Romantyczna atmosfera przed przybyciem Księdza Biskupa


Barbara Dembek-Bochniak

"Tygodnik Parafialny" nr 49 (818), 3.12.2006