Z ŻYCIA PARAFII PĄCZEWO
21 marca w pączewskim kościele powiało wiosną i młodością. Przy Stole Pańskim obok naszego rozpromienionego księdza proboszcza Ireneusza Nowaka stanęło dwóch gości: młody duchem ojciec Zbigniew Kotliński ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów oraz młody, przystojny kleryk Daniel z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po długim czasie odezwały się też organy - mamy nowego, młodego organistę - Krzysztofa Filca.

***

Misjonarz ojciec Zbigniew Kotliński poprowadził rekolekcje wielkopostne. Właśnie wrócił z posługi w Ameryce Południowej - w Argentynie i Boliwii. Wkrótce wybiera się do Rosji. Tryska energią. Widać, że płomień ewangelizacji płonie w nim z wielką siłą. Oprócz kazań dotyczących bardzo poważnych tematów (m. in. wiary w istnienie Boga, wiary w Chrystusa, tajemnicy Kościoła Świętego) ksiądz rekolekcjonista uczył nas wierszyka rymowanki dającej do myślenia i uczącej świętować Dzień Święty:

Każdy katolik w niedzielę i święta
O Mszy i kazaniu zawsze pamięta.
Nic nie kupuje, nic nie sprzedaje,
sam nie zarabia, zarobku nie daje.

Ojciec Zbigniew zaproponował też wspólne radowanie się z faktu pojednania z Bogiem po środowej Spowiedzi Wielkanocnej. Otóż tego dnia każda gospodyni w godzinę Apelu Jasnogórskiego (o 21ej) ma przygotować gorącą herbatę, jakieś ciasto i zaprosić bliskich i znajomych, którzy się wyspowiadali, lub nie, na wspólne świętowanie powrotu nas, Synów Marnotrawnych do Ojca!

***

Kleryk Daniel z WSD w Pelplinie studiuje już na czwartym roku. Przeczytał list pasterski Biskupa Pelplińskiego w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i zaprosił młodych Dni Skupienia organizowane w WSD w Pelplinie w dniach 26-28 marca. Polecał też zapoznanie się z zawartością strony internetowej WSD www.seminarium.pelplin.diecezja.org. Chętni otrzymali ulotki z modlitwami o powołania kapłańskie i zakonne, o rozeznanie powołania i za przygotowujących się do kapłaństwa. Można było zakupić książkę z płytą "Jak powstało Pismo Święto". Kleryk Daniel podziękował za wsparcie duchowe i materialne dla WSD. Prosił także o ustawiczną modlitwę za wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa.

***

Nasz bardzo ładnie śpiewający nowy organista - Krzysztof Filc pochodzi ze Smętowa. To pierwsza parafia, w której jest organistą. Pan Krzysztof szlifował swoje umiejętności grywając z rzadka w kościele w Kamionce.

Barbara Dembek-Bochniak
Tygodnik Parafialny; nr 13 (989); 28.03.2010