Z ŻYCIA PARAFII PĄCZEWO
Od 19 czerwca 2009 do 19 czerwca 2010 roku trwa Rok Kapłański, którego naczelne hasło brzmi: "Wierność Chrystusa, wierność kapłana". Papież Benedykt XVI ogłosił ten rok po to, aby sprzyjać dążeniu księży do duchowej doskonałości, od której zależy skuteczność ich posługi. Każdy kapłan, tak jak każdy człowiek powinien permanentnie się doskonalić. Dlatego na przykład ksiądz proboszcz parafii Pączewo Ireneusz Nowak wziął ostatnio udział w rekolekcjach, które jak wiadomo poświęcone są zawsze odnowie duchowej. Za to my, parafianie, mieliśmy okazję modlić się w naszym kościele z księdzem kanonikiem Zbigniewem Witką-Jeżewskim, ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. WSD w Koszalinie to kuźnia oratorów. Nasz ksiądz proboszcz studiował tam razem z ks. Zbigniewem i, co może zaświadczyć każdy z nas, obaj głoszą piękne kazania.

Swoją homilię, wygłoszoną w niedzielę 15 listopada, ksiądz Zbigniew poświęcił kapłaństwu. Poruszył w niej wiele ważnych aspektów. Wspomniał osobę świętego proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya, którego 150 rocznica śmierci mija w tym roku, a który jest wzorem dobrego pasterza w Owczarni Pańskiej. Analizując coraz mniejszą liczbę powołań ksiądz Zbigniew Witka-Jeżewski wskazał przyczyny takiego stanu. Jedną z nich jest postawa młodych ludzi, którzy życie chcą przejść w sposób miły, lekki, przyjemny i wesoły, jak jedną wielką imprezę. Skąd bierze się u młodzieży taka płytka koncepcja na życie bez określonego systemu wartości?... Natomiast kapłaństwo to wielki obowiązek połączony z ogromnym poświęceniem i wieloma wyrzeczeniami. Niestety, nie każdego stać na taką ofiarę – wielu jest powołanych, niewielu wybranych. Ksiądz Zbigniew mówił o istniejącej dawniej tradycji w rodzinach, jaką było poświęcanie jednego z dzieci Bogu, drugiego - Ojczyźnie, trzeciego - Rodzinie. Zatem to przede wszystkim matki powinny modlić się o powołania kapłańskie i wybór dobrej drogi życiowej dla swoich dzieci. Tak właśnie czyniły w XIX wieku matki z pewnego niewielkiego miasteczka niedaleko Turynu – w efekcie było tam aż 350 powołań! - ewenement na skałę światowego Kościoła.

Nigdy nie jest za późno na zmianę swojego życia. Ksiądz kanonik zaproponował młodzieży chcącej doskonalić własnego ducha codzienne odmawianie modlitwy o czystość serca. Chętnym, którzy zgłosili się do niego po Mszy świętej, ks. Zbigniew Witka-Jeżewski wręczył obrazki z treścią modlitwy, poinstruował oraz życzył wytrwałości.

Dla tych, którzy byli nieobecni w kościele, albo nie mieli odwagi pójść do księdza, albo dopiero później stwierdzili, że warto byłoby zainwestować w swoją duszę - modlitwę drukujemy poniżej. Bez modlitwy czystość jest niemożliwa. Uczmy się modlić codziennie się modląc.

Barbara Dembek-Bochniak

CODZIENNA MODLITWA O CZYSTOŚĆ SERCA

3 razy "Zdrowaś Maryjo"

Módlmy się:
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Twojego Syna, Pana naszego. Amen.
Tygodnik Parafialny; nr 47 (972); 29.11.2009