Księdzu Henrykowi Martinowi

emerytowanemu proboszczowi parafii Pączewo
w Dniu Urodzin
barwnej wiosny w sercu, wiecznej młodości duszy, wspaniałych ludzi na drodze życia, bezchmurnego nieba w snach, śpiewu słowika w marzeniach
i aby pozostając pod opieką Ojca Niebieskiego, Matki Boskiej i Wszystkich Świętych mógł Ksiądz przez długie lata w zdrowiu dzielić się sobą i Chrystusem z ludźmi

życzą parafianie z Pączewa i Wolentala

12 lipca 2009 roku


Tygodnik Parafialny; nr 27 (952); 12.07.2009