90-LECIE OSP W WIELKIM BUKOWCU
Druhowie z naszych parafialnych OSP - z Pączewa i Wolentala świętowali wraz z rzeszą braci strażackiej oraz licznie przybyłymi gośćmi gminny Dzień Strażaka połączony z uroczystymi obchodami 90-lecia istnienia OSP w Wielkim Bukowcu.

Uroczystą mszę świętą koncelebrowali księża: Powiatowy Kapelan Strażacki ks. Stefan Rogowski, dziekan skórzecki ks. Eugeniusz Stencel oraz ks. Piotr Wilkowski z Czarnegolasu. Na początku obecny był również ksiądz Ireneusz Nowak - proboszcz z Pączewa.W homilii ks. Rogowski przybliżył zebranym postać druha Franciszka Krzyżanowskiego, patrona remizy OSP w Wielkim Bukowcu. Przed II wojną Franciszek pracował na gospodarstwie. W czasie wojny był wywieziony na przymusowe roboty, później walczył na zachodzie Europy. Po wojnie wrócił i dał świadectwo wielkiego patriotyzmu. Zrobił to, czego potrzebowała Ojczyzna - organizował życie lokalnej społeczności między innymi formując drużynę strażacką. Ksiądz mówił o symbolice sztandaru z krzyżem, pod którym jednoczą się strażacy. Zauważył, że na uroczystościach takich jak te, na mszach świętych w intencji strażaków gromadzą się głównie oni sami oraz ich rodziny. Kapelan zadał też serię pytań: „Gdzie są ci, którym oni niosą pomoc? Czy nie powinni się za nich modlić? Czy nie powinien to być hołd wdzięczności za tych, którzy w trudnych sytuacjach zostawiają wszystko i niosą pomoc? Czy nie powinno to być wyrzutem sumienia, dla tych którzy korzystają z pomocy, rzetelności i bezinteresowności strażaków, a nie potrafią wyrazić tej wdzięczności modląc się o Boże błogosławieństwo, bezpieczeństwo, by jak najdłużej mogli tę pomoc nieść?” Na koniec Ks. Rogowski życzył wszystkim strażakom, aby jak najczęściej wyjeżdżali, ale na zawody, a do gaszenia pożarów - jak najrzadziej.

Uroczystość połączona była z wręczeniem OSP Wlk. Bukowic sztandaru (pierwszego w gminie Skórcz), odznaczeniem tegoż OSP złotym medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz wyróżnieniem zasłużonych strażaków. Wszystkie gminne OSP otrzymały medale okolicznościowe. Po mszy świętej miały miejsce występy młodzieży i KGW (w tym i z Pączewa) oraz zawody strażackie.

Barbara Dembek-Bochniak

Zdjęcia których nie wydrukowano z powodu braku miejsca:
Tygodnik Parafialny; nr 21 (946); 31.05.2009