SKÓRCZ OBCHODZIŁ 75-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH
15 maja 2009 roku stał się dla Skórcza historycznym dniem. Tego dnia oficjalnie obchodzono jubileusz 75-lecia nadania praw miejskich Skórczowi. Na dobry początek wraz z mieszkańcami miasteczka, duchownymi z parafii dekanatu Skórcz oraz z licznie przybyłymi gośćmi modlił się Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga. Po mszy świętej z mieszkańcami spotkał się Prezydent RP Lech Kaczyński. Kolejnym ważnym punktem była uroczysta Sesja Rady Miasta Skórcz, w której udział wzięli również dostojni goście.

Chyba mało kto z przybyłych zdawał sobie sprawę, w jak ważnej chwili będzie uczestniczył. Oto, po uroczystym słowie powitalnym wygłoszonym przez burmistrza Skórcza Ryszarda Dąbka, prezydent Lech Kaczyński odznaczył Jego Ekscelencję Ks. prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W laudacji oraz mowie Prezydenta RP można było usłyszeć, że order przyznany jest za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, za zasługi w działalności duszpasterskiej i zaangażowanie w niesienie pomocy ludziom potrzebującym. Ksiądz biskup nie spodziewał się tego odznaczenia. Jest wielkim oratorem, o czym mieliśmy sposobność się przekonać zarówno podczas homilii w kościele, jak i na uroczystej Sesji, kiedy przemawiał zaskoczony odznaczeniem. Podkreślił wtedy, że nikt z nas nigdy nie jest sam, a wszystko, co mógł zrobić jest też zasługą Jego współpracowników, wiernych, którzy są zawsze razem z ks. biskupem oraz duchownych, którzy zrozumieli swoje nowe miejsce w historii kościoła w Polsce przełomu dwóch tysiącleci. "Odznaczenie jest potwierdzeniem postawy Kościoła Pelplińskiego i w takim kontekście je przyjmuję" - powiedział ks. biskup Jan Szlaga.

Miło nam poinformować, że pan Zygfryd Anhalt w uznaniu zasług dla rozwoju kultury, oświaty i sportu w Skórczu otrzymał tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Skórcz" . W ten sposób stał się piątym Honorowym Obywatelem miasteczka. Wspomnijmy, że pan Anhalt jest absolwentem Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, nauczycielem historii i wychowania fizycznego, cenionym w regionie trenerem wielu dyscyplin sportowych, współorganizatorem wielu imprez, szanowanym wychowawcą młodzieży, a przede wszystkim redaktorem naczelnym "Tygodnika Parafialnego", szafarzem, przyjacielem ludzi, człowiekiem o wręcz charyzmatycznej osobowości wyjątkowo zaangażowanym w przedsięwzięcia, które realizował i realizuje.

Miło nam poinformować, że z okazji 75 rocznicy nadania praw miejskich, w uznaniu zasług w dziedzinie kultury tytuł "Zasłużonego Obywatela Miasta Skórcz" otrzymał ks. prałat dr Eugeniusz Stencel. Warto przypomnieć, że będąc od 1998 proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu ks. Stencel przeprowadził szereg ważnych inicjatyw mających na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa przodków poprzez przeprowadzenie wielu inwestycji i remontów oraz prac restauratorskich skórzeckiej parafialnej świątyni oraz terenu wokół kościoła. Dzieła księdza prałata są godne naśladowania. Wielkość jego dokonań polega na tym, że stały się nowym wyznacznikiem estetyki w Skórczu. Nie tylko budzi zachwyt jego dzieło, ale również jest impulsem do inspiracji dla innych osób. Ks. Eugeniusz Stencel był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Jest dziekanem dekanatu skórzeckiego. Wykłada w Instytucie Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Jest autorem i współautorem książek o służbie ministranckiej oraz dotyczących posługi lektora.

Tytuł "Zasłużonego Obywatela Miasta Skórcz" otrzymali również: Jan Grzankowski (pośmiertnie), Alojzy Kosecki, Janina Kuligowska, Włodzimierz Mykietyn (pośmiertnie), Roman Światczyński, Zygmunt Wilczewski i Tadeusz Włodarczyk. Tytuł "Zasłużony Dla Miasta Skórcz" przyznano Bankowi Spółdzielczemu w Skórczu oraz firmie Iglotex S.A. Medal otrzymał pan kombatant podporucznik Bronisław Pączek, który pięknie prezentował się w mundurze wojskowym.

Bardzo dużo zdjęć z pierwszego dnia obchodów jubileuszu Skórcza można obejrzeć w menu "Skórcz" na stronie internetowej www.kociewiacy.pl

Barbara Dembek-Bochniak


Tygodnik Parafialny; nr 19 (944); 17.05.2009