Z ŻYCIA PARAFII PĄCZEWO
Boże Narodzenie. Kościół w odświętnym, skromnym wystroju. Na ołtarzu nowe świeczki, na mównicy okazjonalny bieżnik, przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego choinka (cieszymy się z niej bardzo), a nawet w konfesjonale dostrzegliśmy element dekoracji - poduszeczkę z Mikołajem i dziećmi. Nasz ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak na pasterce wygłosił piękną homilię opartą na "Inwokacji" Kornela Makuszyńskiego:

Chcę serce moje jako bochen chleba
Pokrajać dla tych, których głód uśmierca,
Ty zasię spraw to, o panienko z nieba,
Aby dla wszystkich mi starczyło serca.

Słowa księdza: "Biały opłatek... Niewielka okruszyna chleba, a tak wiele treści mająca w sobie. Tam jest człowieczy trud, cierpienie, może nawet krzywda. Tam też jest radość życia i dzielenie się miłością. W chlebie jest całe życie ludzkie. Kiedyś Bóg stał się człowiekiem i ofiarował samego Siebie... Dziękujmy Bogu za Jego miłość! Dzielmy się miłością! Niech nie zabraknie chleba i serca do dzielenia!" były jednocześnie życzeniami. Ksiądz przyznał, że jest wzruszony rzeszą przybyłych i tym, że znowu może być na Boże Narodzenie w kraju. Wspomniał, że w zeszłym roku w jednej z kazachskich parafii w mszach bożonarodzeniowych uczestniczyły tylko dwie osoby, w innej kilkunastu. Modliliśmy się za misjonarzy, którzy często właśnie prawie samotnie spędzają te radosne święta.

***

27 grudnia, w Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w kościele święcone było wino, które na mszę przynieśli parafianie. Święcenie wina odbywa się na pamiątkę zdarzenia opisanego w apokryfach. Mianowicie podczas pobytu św. Jana Apostoła w Rzymie Domicjan usiłował go otruć. Kielich pękł i wino się rozlało w chwili, gdy Apostoł uczynił nad nim znak krzyża świętego.

***

28 grudnia, w Święto Świętej Rodziny z Nazaretu Msza św. o godz. 10.30 była celebrowana przede wszystkim z myślą o dzieciach naszej parafii. Odbyło się świąteczne błogosławieństwo dzieci. Po Mszy św. wszystkie dzieci zostały obdarowane czekoladami i zrobiono wspólną fotografię.
Odbyło się też "rozesłanie" kolędników misyjnych. Dzieci z koła misyjnego: Jakub Kitta, Patrycja Rompa, Ewa Alfuth, Elżbieta Bąkowska, Daria Małecka i Agnieszka Rompa odwiedzały przez kilka dni rodziny w Pączewie z szopką, wierszykami i życzeniami świątecznymi. Dzieci przygotowały i sprawowały nad nimi opiekę panie Irena Trochowska i Angelika Bielińska. Kolędnicy sprawili wiele radości. Datki były hojne - ponad 2tys. Zebrane ofiary będą w całości przeznaczone na misje m.in. dla Sióstr Szarytek z Szortandy w Kazachstanie, które obsługują także Akkol - misję, w której pracował nasz ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak.

Barbara Dembek-Bochniak
Tygodnik Parafialny; nr 2 (927); 18.01.2009