ROCZNICA

Jako wdzięczni parafianie
pragniemy w sposób szczególny wspomnieć 18 stycznia
naszego świętej pamięci
księdza proboszcza Franciszka Stachowiaka
Tego dnia 50 lat temu, w 1959 roku, ksiądz Franciszek Stachowiak
przyjął święcenia kapłańskie
. Ksiądz Franciszek 22 z 26 lat posługi kapłańskiej spędził w parafii Pączewo -rok jako wikariusz, później proboszcz parafii.
Wszystko, co uczynił nam dobrego zostawiło w naszych sercach ślad.
Tygodnik Parafialny; nr 2 (927); 18.01.2009