LITURGICZNE WPROWADZENIE NOWEGO PROBOSZCZA W PARAFII PĄCZEWO
25 października, w starej pączewskiej świątyni budowanej przez naszych praojców, w której modliły się pokolenia parafian miało miejsce liturgiczne wprowadzenie ks. Ireneusza Nowaka w urząd proboszcza parafii p.w. Zwiastowania NMP w Pączewie. Razem z nami w kościele modlił się ks. biskup Jan Bernard Szlaga, ks. dziekan Eugeniusz Stencel, księża z okolicznych parafii. Duchowo łączył się z nami ks. Henryk Martin, który będąc świeżo po operacji nie mógł przybyć z daleka na uroczystość. Z Domu Ojca spoglądał zapewne ks. Jan Rzepus...
"Służyć nie będąc obsługiwanym" - na tym zawołaniu charakteryzującym postawę Maryi, gdy zwiastowano jej Boże plany, oprał swoją mowę nasz nowy ksiądz proboszcz. Jak przyznał, Najświętsza Maria Panna zajmuje szczególne miejsce w tajemnicy jego powołania , dlatego chciałby on wraz z parafianami temu zawołaniu sprostać.

Podczas całej uroczystości wielokrotnie wspominano poprzedniego proboszcza parafii Pączewo - ks. Henryka Martina, który będąc już emerytem pełnił tą funkcję blisko rok. W serdecznych słowach mówił o nim ksiądz biskup. Wyraził słowa podziwu i wdzięczności, ponieważ ks. Martin objął parafię w niełatwym momencie, a w krótkim czasie wniósł do tutejszego kościoła wiele pomysłów. Rada Parafialna mówiła o tym, jak bardzo żal było z nim się rozstawać, natomiast parafianie - że zapamiętali go, jako "kapłana dzięki któremu przez blisko rok byli uczestnikami wielkiej odnowy duchowej, który swoją gorliwą modlitwą, skromnością i ciepłym stosunkiem do parafian dał piękne świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego".


Ks. bp Jan Szlaga w bardzo rzeczowej homilii mówił: "Niech dzień dzisiejszy przejdzie do historii jako ten dzień, w którym ksiądz proboszcz Nowak zaczyna pisać nowy rozdział historii parafii Pączewo. (...) Niech dzisiejsza modlitwa parafian będzie duchowym wsparciem dla księdza, aby nie czuł się samotny." Ksiądz dziekan dr Eugeniusz Stencel odczytał dokument nominacyjny mianujący ks. Ireneusza Nowaka proboszczem parafii Pączewo. Ten zaś wyznał prawdy wiary, zobowiązania i przyrzeczenia. Odśpiewano Veni Creator, Te Deum. Ksiądz biskup Jan B. Szlaga wprowadził ks. Nowaka w obowiązki proboszcza parafii Pączewo i nadał władzę, jaką prawo kościelne daje proboszczowi. Na znak przyjęcia obowiązków proboszczowskich nałożył nowemu proboszcza stułę i wręczył symboliczny klucz.

Parafianie dziękując na zakończenie ks. biskupowi Szladze pogratulowali mu wspaniałej intuicji, która zapewne jest wynikiem współpracy z Duchem Świętym, bo dzięki niej biskup skierował do parafii pączewskiej, jednej z najstarszych w diecezji, dwóch wspaniałych kapłanów, jakimi są ksiądz Henryk Martin i ksiądz Ireneusz Nowak. Witając nowego proboszcza zauważyli, że teraz na nim spoczywa odpowiedzialność za wskazywanie im właściwej drogi do Zbawienia. Jednocześnie zobowiązali się wspierać Ks. Nowaka we wszystkich słusznych decyzjach, oraz starać wcielać w życie wskazówki, jakich będziesz im udziela tak, żeby nowy proboszcz zawsze i wszędzie z dumą mógł mówić: Jestem proboszczem parafii Pączewo!

Barbara Dembek-Bochniak
Tygodnik Parafialny; nr 44 (917); 02.11.2008