RÓŻAŃCOWY PAŹDZIERNIK W PARAFII PĄCZEWO
7 października w dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej dzieci z parafii Pączewo, które w przyszłym roku przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej, otrzymały od księdza proboszcza Ireneusza Nowaka nowe różańce. Tym samym uroczyście zapoczątkowano przygotowania do majowego święta naszych drugoklasistów. Aby osłodzić ten dzień wszystkie dzieci, które tego dnia uczestniczyły w nabożeństwie różańcowym otrzymały od księdza po wafelku. Teraz już od najmłodszych i ich rodziców zależy, jak często przyjmą zaproszenie do Ogrodu Różanego Maryi. Sługa Boży Jan Paweł II uczył, aby w zabieganym dniu codziennym znaleźć przerwę na modlitwę, bo ona pomoże nam rzetelnie pokierować swoim życiem i życiem tych, za których jest się odpowiedzialnym. Jan Pawłem II mówił z optymizmem: "Jeśli Różaniec zostanie dobrze przedstawiony, to jestem pewien, że sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych przyjmując tę modlitwę i odmawiając ją z entuzjazmem typowym dla ich wieku".

W parafii Pączewo nabożeństwa różańcowe oparte są właśnie na modlitwie młodych. W Pączewie młodzież spotyka się po codziennej mszy świętej w kościele. Ksiądz Nowak jest dumny, że wspomagają go w modlitwie nasi młodzi pączewiacy, którzy dostojnie prowadzą kolejne dziesiątki. Nad wszystkim czuwa katechetka Irena Trochowska. Siła i zapał w głosie naszej młodzieży promieniują na licznie uczestniczących w różańcu parafian i przekładają się na wspólną gorliwą modlitwę. W środę, przy niesprzyjających warunkach pogodowych również stawiła się garstka dzieci i młodzieży - utrwaliliśmy ją na wspólnym pamiątkowym zdjęciu z księdzem proboszczem i panią katechetką. W Wolentalu młodzi modlą się wspólnie w świetlicy wiejskiej. Katechetka Anna Schroeder mówi, że to cudowny rok! Na różaniec w Wolentalu przychodzi codziennie około 45 dzieci! A jak pięknie one odmawiają pacierze! Nawet te z zerówki!

Jeżeli nie jesteśmy ludźmi pozbawionymi silnej woli, rozpocznijmy modlitewną wędrówkę przez dzieje zbawienia. Znajdźmy w naszym zatłoczonym dniu kwadrans , stańmy w obecności Matki Bożej i wytrwajmy w modlitwie. Matka Boża będzie wtedy przy nas. Patrzmy na Nią oczyma duszy i mówmy do Maryi - która nas słyszy i kocha.

Barbara Dembek-Bochniak
Tygodnik Parafialny; nr 43 (916); 26.10.2008