ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA PANU BOGU ZA PLONY W PARAFII PĄCZEWO

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie Boże.

W ubiegłą niedzielę rodziny z Pączewa i Wolentala zgromadziły się na parafialnym Święcie Plonów, aby uznać dobroć Boga i powiedzieć Mu: "Dziękujemy za zbiory". Właśnie ta forma uczczenia Pana Boga - dziękczynienie Mu oraz sławienie Jego dobroci były motywem przewodnim zarówno homilii, którą wygłosił nasz ksiądz proboszcz Henryk Martin, jak i czytanego Słowa Bożego.

"Dzisiejsze uroczystości rozpoczynały się przed rokiem, gdy ziarno posiadające przedziwną moc wzrastania wpadało w ziemię." - mówił nasz kapłan. Ksiądz proboszcz przyszedł do naszej parafii w momencie, kiedy był czas zasiewów. Chodząc przez pola mógł obserwować jak wszystko rośnie i powoli dojrzewa. Dlatego cieszył się bardzo, że w tym rocznym cyklu mógł także uczestniczyć w dożynkach i podziękowaniu Bogu za tegoroczny plon. Te dary, które otrzymujemy są zależne od Pana Boga - twórcy praw natury, a nie od nas. Tym bardziej musimy dziękować Panu Bogu z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich za wszystko - również " za to, że sami w zdrowiu przeżyliśmy ten rok - od zasiewów do zbiorów, za każde nowe uderzenie serce, za nowy oddech - bo to wszystko są dary od Boga. Jeżeli chcemy dożyć przyszłorocznych zbiorów i zasiąść w naszym kościele, aby dziękować za nie, musimy prosić: 'Panie Boże daj nam, aby serce biło do tego czasu'… To są powody do wdzięczności." - powiadał ks. Martin. O tym jak ważne jest dziękczynienie Stwórcy nasz proboszcz mówił wspominając słowa Ojca Pio, którego 40-tą rocznicę śmierci będziemy obchodzić we wrześniu. Ów święty mawiał do odwiedzających go, że Pan Bóg być może nie udziela czasem tej łaski, tego daru o który człowiek prosi być może dlatego, iż wie, że ten człowiek Panu Bogu nie podziękuje. Tym samym Stwórca chce ustrzec człowieka przed wielkim grzechem niewdzięczności Panu Bogu.

Uroczystości w kościele rozpoczął orszak, w którym szli między innymi włodarze gminy Skórcz, wprowadzając do naszej świątyni dwa wieńce dożynkowe - symbole zbiorów. Wieniec z Pączewa miał kształt kunsztownej korony z sercem i chlebem w środku i był autorstwa zdobywczyń wielu laurów za poprzednie wieńce - pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Wieniec z Wolentala miał formę stylizowaną na nasz parafialny kościół i został pięknie, pomysłowo i kolorowo wykonany przez tutejszą młodzież żeńską. Trzeba przyznać, że w Wolentalu rosną kolejne mistrzynie wieńca! Już w zeszłym roku wykonana przez mieszkańców Wolentala kompozycja zawierająca elementy patriotyczne zachwyciła nas na dożynkach gminnych. Tym razem cieszymy się, że wieniec o tak nam wszystkim bliskiej symbolice znalazł się jako dziękczynienie za plony już na dożynkach parafialnych.

Tradycyjnie oprawę dziękczynnej Mszy Św. przygotowały we współpracy z panem organistą panie z KGW w Pączewie oraz reprezentanci rolników i rodzin z parafii. Nasze gospodynie przygotowały tez dla zaproszonych gości dożynkowy poczęstunek. Wszystkie pyszne potrawy były dziełem naszym pączewskich pań domu. I Bogu należy serdecznie dziękować, bo tylko dzięki Jego łaskawości dożynki parafialne odbyły się od początku do końca tak pięknie.

Więcej zdjęć z dożynek parafialnych w parafii Pączewo można obejrzeć na stronie internetowej www.ppaczewo.pelplin.opoka.org.pl

Barbara Dembek-Bochniak
Tygodnik Parafialny; nr 35 (908); 11.08.2008