NOWE DRZWI W PĄCZEWSKIM KOŚCIELE
22 sierpnia, w dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Królowej, w pączewskim kościele pod wezwaniem Zwiastowania NMP została sfinalizowana jedna z większych ostatnich inwestycji w naszej świątyni: wymiana drzwi do obu wejść bocznych. Zupełnym przypadkiem termin montażu pokrył się z dniem wspomnienia NMP Królowej, a poświęcenie drzwi miało miejsce w dniu parafialnego Święta Plonów - w dniu będącym podsumowaniem rocznej pracy, w dniu, w którym dziękujemy Bogu za efekty siewów. Taki splot wydarzeń bardzo uradował głównego inicjatora przedsięwzięcia - naszego księdza proboszcza Henryka Martina. Splot ten miał niejako swoje odniesienie do posługi Księdza w naszym kościele. Postanowienie o tym remoncie było jedną z pierwszych decyzji, które podjął nasz Ksiądz po objęciu parafii, a zrządzeniem Boskim poświęcenie nastąpiło w dniu dziękczynnym za rok pracy...

Drzwi, których koszt pokrywany jest z ofiarności parafian, zostały wykonane przez Zakład Stolarski pana Szwedy z Czarnegolasu.

Należy wspomnieć, iż podczas niespełna 8-miesięcznego pełnienia funkcji proboszcza, ksiądz Henryk Martin oprócz przedsięwzięcia mającego na celu wymianę drzwi zaplanował, zorganizował i nadzorował między innymi gruntowny remont organistówki i utworzenie tablicy ogłoszeń w kościele.

Barbara Dembek-Bochniak
Tygodnik Parafialny; nr 35 (908); 11.08.2008