PODZIĘKOWANIE DLA KS. HENRYKA MARTINA

Z całego serca dziękujemy i dziękować będziemy Panu Bogu, Jego Matce i wszystkim świętym za to, że przez niespełna rok mieliśmy szczęście mieć wzorowego Duszpasterza: naszego kochanego Księdza Proboszcza parafii Pączewo

- ks. mgr Henryka Martina

- człowieka niezwykle skromnego, serdecznego, dobrego, zdyscyplinowanego, wymagającego od siebie i innych nauczyciela wspaniale nauczającego o Bogu, pokazującego nam klarowną drogę do życia wiecznego, bardzo dobrego gospodarza parafii.

Dziękujemy Ci Księże Proboszczu za wzór pobożności, rozmodlenia, gorliwości, rzetelności, empatii, jaki nam swoją osobą dajesz. Dziękujemy za chwile ciszy, za wszystkie codzienne katechezy, za piękne czytanie i tłumaczenie nam Słowa Bożego, za przemyślane oprawy zarówno codziennych mszy świętych jak i uroczystości kościelnych. Dziękujemy za wszystkie rady, jakich nam przez ten rok udzielałeś. Choć nie zawsze byliśmy wzorowymi uczniami, to będziemy je pamiętać i wcielać w życie. Dziękujemy w imieniu tych wszystkich, którym w trudnych okresach życia podałeś pomocną dłoń. Dziękujemy Ci za to, że w krótkim czasie rzetelnie wykonałeś wiele prac gospodarczych w naszej parafii.

Nie ustaniemy w modlitwie o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Nie ustaniemy w modlitwie dziękczynnej za Ciebie Księże Proboszczu! Prosić też będziemy Pana Boga abyś w swojej rodzinnej okolicy służył ludziom jak najdłużej ciesząc się dobrym zdrowiem, humorem, miłością i wdzięcznością bliźnich.

Szczęść Ci Boże i Matko Boża - szafarko łask, nasz Księże Proboszczu!

Twoi Parafianie
Tygodnik Parafialny; nr 35 (908); 31.08.2008