JESZCZE O SIOSTRACH LEDÓCHOWSKICH
   W ostatnim numerze "Tygodnika Parafialnego" wszyscy mogliśmy zapoznać się z biografią błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej - "Matki Afryki", patronki dzieła współpracy misyjnej w Polsce. Przy tej okazji warto wspomnieć, że bratem błogosławionej był Włodzimierz Ledóchowski - Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego, a siostrą święta Urszula Ledóchowska. Matka Urszula zajmowała się głównie formowaniem sióstr klasztornych urszulanek do umiłowania Boga ponad wszystko. Pragnęła, aby żyły w prostocie, były pokorne, a równocześnie pełne poświęcenia i twórcze w służbie innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Uśmiech, pogodę ducha i dobroć uważała za szczególnie wiarygodne świadectwo więzi z Chrystusem. Kochała każdego człowieka, bez względu na wyznanie, przekonania, pozycję.

   W tym roku na nabożeństwach majowych w pączewskim kościele nasz ksiądz proboszcz Henryk Martin nauczył nas nowej piosenki, której tekst jest właśnie autorstwa świętej Urszuli Ledóchowskiej. Mimo, iż pieśń jest piękna, jest mało znana. Śpiewamy ją na melodię "Kiedy ranne wstają zorze". Zapraszamy czytelników Tygodnika Parafialnego do zapoznania się z tekstem i śpiewania! Święty Augustyn powiedział: "Kto śpiewa, ten dwa razy się modli"!

Barbara Dembek-Bochniak

HYMN DO GWIAZDY MORZA
Urszula Ledóchowska
1910Gwiazdo Morza Panno Święta
Ześlij jasne swe promienie
W duszę moją. Wniebowzięta
K'niebu serca zwróć pragnienie!

Gwiazdo Morza! Ucisz burze
Duszą moją co miotają.
Gwiazdo cudna, tam, na górze,
Rozkaż wiatrom, niech ustają!

Gwiazdo Morza, Mgłę ciemności
Promień łaski niech rozproszy.
Niech ma dusza ku wieczności
Z wiarą, ufnie wzrok swój wznosi.

---

Gwiazdo Morza! Ku błękitom
Niechaj dusza ma się wzbija.
Ku miłości jasnym szczytom
Ku mej Gwieździe, O Maryja!Tygodnik Parafialny; nr 28 (901); 13.07.2008