BOŻE CIAŁO W PARAFII PĄCZEWO
   22 maja, w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, w homilii podczas mszy świętej w pączewskim kościele nasz ksiądz proboszcz Henryk Martin w kilku miejscach cytował pieśń, której autorem jest żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku Franciszek Karpiński - nazywany poetą serca, porównywany przez Adama Mickiewicza do Goethego twórca nurtu sentymentalnego w liryce polskiej. Trwałe miejsce w literaturze zapewniła Karpińskiemu liryka religijna. To właśnie on jest autorem cyklu "Pieśni nabożne", w którym znajdujemy między innymi dobrze nam znane pieśni: "Kiedy ranne wstają zorze", "Bóg się rodzi, moc truchleje", "Zmarły człowiecze, z Tobą się żegnamy", "Wszystkie nasze dzienne sprawy" oraz pieśń specjalnie napisaną na procesje Bożego Ciała: "Zróbcie Mu miejsce".

    Po mszy świętej wyraziliśmy wobec innych ludzi naszą wiarę pobożnym uczestnictwem w procesji. Ukryty w monstrancji Pan Jezus idąc uliczkami naszej parafii błogosławił absolutnie wszystkim naszym parafianom... Zróbcie Mu miejsce
Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć wychodzi
I, jak się dzieciom Jego powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed Twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On Twoim Ojcem, On przyjacielem.

Nic dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu codzień go czeka:
Sam ludu Swego odwiedza ściany,
Bo nawyki bawić między ziemiany.

Uścielajcie Mu kwiatami drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi!
Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
"W środku nas idzie Błogosławiony!"Straż przy nim czynią Anieli możni,
Nie przystępujcie blisko, bezbożni!
Obyście kiedyś i wy poznali,
Jakiegośmy tu Pana dostali!

On winy nasze darować lubi,
Jego się wsparciem ten naród chlubi.
W domu i w polu daje nam dary,
Serc tylko naszych żąda ofiary.

Niesiemy ci je, Boże, niesiemy!
Dawaj nam łaski, sercać dajemy.
I tej zamiany między stronami
Niebo i ziemia będą świadkami.

My nie słyszymy, jak nam niebiosy
Odpowiadają swemi odgłosy.

Barbara Dembek-Bochniak
Zdjęcie: Rafał AlfuthTygodnik Parafialny; nr 22 (895); 01.06.2008