Z ŻYCIA PARAFII PĄCZEWO
Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi.
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży!

    11 maja byliśmy uczestnikami dwóch wielkich uroczystości: Zesłania Ducha Świętego (najstarsze święto w naszym Kościele) oraz wielkiej uroczystości parafialnej - uroczystości pierwszokomunijnej. "Każdy z nas cieszy się, że to z tej parafialnej Rodziny jedenaścioro dzieci przyjęło dwa sakramenty święte: sakrament pokuty i po raz pierwszy przyjęcia Komunii Świętej. Jakże się tu nie cieszyć, jakże się nie radować!" - mówił w pięknej homilii nasz ksiądz proboszcz Henryk Martin - "Te dwa sakramenty Pan Jezus ustanowił w związku ze swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Dzień przed swoją śmiercią ustanowił sakrament Eucharystii". Odtwarzając klimat Wieczernika na dzień przed śmiercią Pana Jezusa, ksiądz Martin przypomniał słowa, jakie wtedy wypowiedział Chrystus: "To czyńcie na moją pamiątkę". Zastanowiliśmy się przez chwilę - co to jest pamiątka? Ksiądz mówił: "Przed pożegnaniem z apostołami Pan Jezus ustanawia pamiątkę swojego pobytu na ziemi, pamiątkę swojej ofiary na Krzyżu i śmierci swojej, pamiątkę Zmartwychwstania. Tą pamiątką jest właśnie Eucharystia, Komunia Święta. To pamiątka inna od innych. W tej pamiątce Pan Bóg jest zawsze obecny, a nie tylko przypomina nam o swojej osobie. A zatem to pamiątka, która zawiera tego, który ją daje - samego Pana Jezusa."

   "Sakrament pokuty Pan Jezus ustanowił już po swoim zmartwychwstaniu. Poszedł do apostołów, którzy znajdowali się w tym samym miejscu, gdzie spożywali z Panem Jezusem Ostatnią Wieczerzę, tam gdzie dostali pamiątkę - sakrament Eucharystii. (...) Przychodzi i mówi: 'Pokój Wam!' 'Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone'. " To przebaczenie jest możliwe, bo Pan Jezus umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi. Na mszy świętej dziękowaliśmy Panu Jezusowi za tę wielka łaskę, że dał nam te dwa wielkie sakramenty święte - sakramenty miłości Boga do człowieka. "Starajmy się tę miłość odwzajemnić." - mówił nasz ksiądz proboszcz - "Aby te dwa sakramenty przyjmować wystarczy mieć serce gotowe do przyjęcia i przypomnieć sobie zdanie 'Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata'…"

Barbara Dembek-BochniakTygodnik Parafialny; nr 20 (893); 18.05.2008