Z ŻYCIA PARAFII PĄCZEWO

W "Tygodniku Parafialnym" ukazał się tylko fragment wyróżniony kolorem czerwonym

Wielki Post

powinien być dla nas okresem przede wszystkim szczególnej modlitwy. W pączewskim kościele przez cały ten czas, podczas codziennych mszy świętych, mieliśmy okazję do wspólnej modlitwy i wysłuchania rozważań naszego księdza proboszcza Henryka Martina, które koncentrowały się w szczególności wokół Drogi Krzyżowej. Dowiedzieliśmy się na przykład, gdzie należy umiejscawiać które stacje Drogi Krzyżowej (które przed Jerozolimą, które w samym mieście, które poza nim - i dlaczego). Ksiądz uzmysłowił nam, kogo i dlaczego dopiero w danym miejscu mógł spotkać Pan Jezus na kolejnych odcinkach Drogi Krzyżowej. Ksiądz omówił grupy ludzi, których Pan Jezus spotkał, gdy dźwigał krzyż oraz przedstawił symboliczny wymiar owych grup. Wszystko to podane bardzo logicznie, prosto, a przede wszystkim bardzo interesująco. W piątym tygodniu Wielkiego Postu na codziennych mszach świętych ksiądz proboszcz zaznajamiał nas z tekstem "Drogi Krzyżowej z Janem Pawłem II". Ten tekst dostępny jest na stronie internetowej parafii Pączewo, w linku Ciekawostki.
Piątkowe rozważania Drogi Krzyżowej co tydzień przedstawiała nasza młodzież przygotowana przez panią katechetkę. Wiele radości naszemu księdzu proboszczowi sprawiło spotkanie z młodzieżą bardzo licznie przybyłą do kościoła na nauki rekolekcyjne.

W Niedzielę Palmową,

na Kociewiu zwaną Kwietną lub Wierzbową, podczas mszy usłyszeliśmy z ust księdza Henryka Martina, że: "Dzisiejsza niedziela jest jedną z najważniejszych niedziel - tą, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Przypomina nam uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, post i uczynki chrześcijańskiej miłości. Zgromadziliśmy się, aby rozpocząć uroczyste obchody Misterium Paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy aby tam umrzeć i zmartwychwstać."

"Misterium" to tajemnica, a "paschalne" to wielkanocne. Nazwa "misterium paschalne" obejmuje: śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa, a także zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Dwa pierwsze wydarzenia z życia Jezusa dokonały się w dniach żydowskiego święta Paschy obchodzonego corocznie na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. Ta zbieżność wskazuje na zbawczy charakter tych wydarzeń. Są one wyzwoleniem wszystkich ludzi z niewoli grzechu, cierpień i ograniczeń, śmierci i szatana.
Na początku mszy świętej, zgodnie z tradycją zostały pobłogosławione palmy, które nasi parafianie przynieśli do kościoła. Dominowały te z bazi i barwinku, ale były też wykonane z suszków oraz innych materiałów. Palma - roślina niepokonana przez burze i żar słoneczny - głosi nadzieję zwycięstwa, jest symbolem wszystkiego, co wyniosłe i szlachetne.
Tej niedzieli usłyszeliśmy ewangeliczny opis Męki Pańskiej odczytany tradycyjnie z podziałem na role. Rolę Pana Jezusa czytał ksiądz, narratorem był ministrant Waldek, a kwestie pozostałych osób czytał ministrant Patryk.

***

Z lektury przysłów kociewskich jasno wynika, że ciepła tegoroczna Niedziela Palmowa wróży wielki urodzaj, bo "Gdy w Niedzielę Kwietną słońce świeci, będą pełne stodoły i sieci" i "Pogody w Kwietne Niedziele, wróżą urodzajów wiele". Pamiętajmy też, że "Gdy mokro w Kwietną Niedzielę, rok się sucho ściele" i "Z Niedzieli Palmowej garść wierzbowych witek od złego uchroni twój cały dobytek".

***

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Czytelnikom Tygodnika Parafialnego życzymy miłości mocniejszej od śmierci i dobra doświadczanego w codzienności...

Barbara Dembek-BochniakTygodnik Parafialny; nr 12 (885); 23.03.2008