Z ŻYCIA PARAFII PĄCZEWO


W święto Ofiarowania Pańskiego, jednocześnie święto Matki Boskiej Gromnicznej zakończył się okres bożonarodzeniowy. W tym dniu msza święta w pączewskim kościele miała wyjątkowy charakter. W dużej mierze była to zasługa dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Przygotowane przez panią katechetkę współtworzyły uroczystą oprawę mszy świętej: czytały czytanki, śpiewały psalm. Podczas mszy świętej ksiądz proboszcz Henryk Martin poświęcił książeczki do nabożeństwa dla tychże dzieci. Jak powiedział, dobrze byłoby, aby dzieci umiały korzystać i wykorzystywały te książeczki do modlitwy jak najczęściej. Ksiądz poprosił, aby każde tegoroczne dziecko pierwszokomunijne ze swojej własnej książeczki przeczytało po zwrotce kolędy. Dzieci, czasami drżącym głosem, wykonały polecenie. Przejęcie było widać również na twarzach rodziców i babć dzieci. Wszystko to spowodowało, że ta msza była bardzo wyjątkowa.

Ponieważ święto Matki Boskiej Gromnicznej kończy okres Bożego Narodzenia, ksiądz Henryk Martin zaprosił po raz ostatni w tym okresie wszystkie dzieci wraz z rodzicami do żłobka, aby oddać ostatni pokłon Dzieciątku Jezus. Z zadumą powiedział, że nie wiadomo co nam ten rok przyniesie, nie wiadomo, czy dane będzie nam wszystkim pokłonić się przed żłóbkiem w następne Boże Narodzenie...

Ten dzień był też świętem naszego księdza proboszcza, gdyż był to Dzień Życia Konsekrowanego. I choć minął tydzień, to życzymy naszemu księdzu proboszczowi Henrykowi Martinowi i wszystkim osobom konsekrowanym z naszego dekanatu, żeby każdy dzień dostarczał Wam radości i uśmiechu, wielu łask, sił, nadziei i Bożego błogosławieństwa w posłudze duszpasterskiej!

Przed Wielkim Postem w naszym kościele przez trzy dni adorowaliśmy po godzinie Najświętszy Sakrament. Była to znakomita okazja do wewnętrznego wyciszenia, uspokojenia się, modlitwy, podziękowania Panu Bogu, przeproszenia Go oraz złożenia przed Jego obliczem swych próśb. Adoracja Najświętszego Sakramentu przypomina o obecności Zbawiciela w naszej duszy, o Jego bliskości, miłości i pokorze, która skłania Go do ukrycia swojej wielkości i potęgi pod osłoną drobinki chleba i wina. Wszystko to dla nas, abyśmy bez lęku i przymusu zbliżali się do Niego, rozmawiali z Nim i okazywali Mu naszą miłość.

Pączewska adoracja była prowadzona przez księdza proboszcza Henryka Martina i była dla nas prawdziwymi rekolekcjami, odnową duchową. Śpiewaliśmy pieśni, przypominaliśmy sobie główne przykazania Boskie, odmawialiśmy modlitwy o powołania kapłańskie, o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, o pomoc dla ludzi pozostających w różnych nałogach oraz wiele innych. Ksiądz Martin zaproponował nam, aby korzystając z naszych książeczek do nabożeństwa, czytać pieśni religijne. W ten sposób czasami bardziej jesteśmy w stanie wczuć się w piękne treści, które chciał nam przekazać autor.

We wtorek, w ostatni dzień karnawału i ostatni dzień naszej adoracji Najświętszego Sakramentu, przygotowując się do Wielkiego Postu czytaliśmy wszyscy "Lament Duszy nad cierpiącym Chrystusem" ze wszystkich części Gorzkich Żalów. Modliliśmy się również za osoby, które z różnych powodów nie mogły przyjść na adorację i za tych, którzy mogli, ale nie chcieli przyjść. Ksiądz proboszcz ze smutkiem w głosie mówił, że coraz częściej religijność w wielu ochrzczonych rodzinach ogranicza się jedynie do uczestnictwa w niektórych niedzielnych mszach świętych. Brakuje modlitwy w domu. Między innymi ten problem i modlitwy do Boga zawarte były w pieśniach religijnych wykonywanych we współczesnej aranżacji, które podczas wtorkowej adoracji mogliśmy usłyszeć z magnetofonu. W ten sposób nasz ksiądz proboszcz harmonijnie połączył radość ostatniego dnia karnawału z zadumą nad nadchodzącym okresem Wielkiego Postu, za co serdecznie Księdzu dziękujemy! Wśród pieśni, które usłyszeliśmy było też przejmująco odśpiewane Wezwanie do Ducha Świętego, które dedykujemy na okres Wielkiego Postu wszystkim Czytelnikom Tygodnika Parafialnego.

Duchu święty wzywam Cię
Przyjdź, umocnij mnie
Oddal mroków cień, jasny rozpal dzień
Twój jest czas i świat
Pełnia Boskich praw, Tyś natchnieniem mym
I przebudzeniem - Duchu święty przyjdź

Barbara Dembek-BochniakTygodnik Parafialny; nr 6 (879); 10.02.2008