BOŻE CIAŁO W PARAFII PĄCZEWO      Święto Ciała i Krwi Pańskiej w parafii Pączewo upłynęło pod hasłem "Powołani do komunii z Bogiem i bliźnimi". W książce "W drodze do Jezusa Chrystusa" kardynał Joseph Ratzinger (przyszły papież) wyznał, że w Eucharystii przyjmujemy Chrystusa, a w zasadzie On nas przyjmuje do siebie. On przyswaja nas tak, że jednoczymy się z Nim, stając się niejako członkami Jego ciała. To jednoczenie się z Chrystusem staje się w Kościele komunią z samym Bogiem, komunią z miłością. Dzięki tej komunii jednoczymy się również z bliźnimi, ona łączy nas ze sobą w prawdzie. "Tylko wówczas, jeśli widzimy communio w takich wymiarach, mamy światu coś do powiedzenia".


     Mieszkańcy parafii tłumnie wyszli na procesję przez Pączewo. Liczne grono dzieci i młodzieży utworzyło orszak przed Panem Jezusem niesionym w monstrancji. Procesję uświetniła orkiestra dęta z OSP w Bobowie. W procesji aktywnie uczestniczyli też strażacy.
     Boże domki stanęły w tradycyjnych miejscach: pierwszy - przy figurze Matki Boskiej w centrum wsi - z hasłem "Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z Nieba", drugi - przy domu pp. Pestka - z pięknym starym obrazem Serce Matki Boga i Ludzi, przystrojony pięknie kwiatami z ogródka, trzeci - przy figurze świętego Jóżefa - z hasłem "Uświęć te Dary mocą Twojego Ducha", czwarty - przy odnowionym krzyżu misyjnym.


      Przy ołtarzykach pojawiły się brzózki. Wiele osób zrywało gałązki, aby zabrać je do domu jako symbol chroniący przed wszelkimi przeciwnościami w następnym roku.
     Więcej zdjęć z uroczystości można obejrzeć na stronie www

Barbara Dembek-Bochniak

"Tygodnik Parafialny" nr 24 z 17.06.2007