NOWA KAPLICZKA W PĄCZEWIE
      Z wielką przyjemnością informujemy, że w sobotę przed odpustem parafialnym Przemienienia Pańskiego na remizie pączewskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej druhowie zawiesili piękną kapliczkę, w której umieścili figurę swojego patrona - świętego Floriana (tą, którą otrzymali w darze od księdza proboszcza Jana Rzepusa z okazji 55-ej rocznicy powstania OSP w Pączewie). Wcześniej członkowie młodzieżowej drużyny oraz starsi druhowie aktywnie pracowali przy odnowieniu remizy oraz renowacji wyposażenia jednostki. Popołudniami, po pracy i domowym obrządku spotykali się w strażackiej bazie i społecznie malowali elewację, odnawiali hełmy itp. Sama kapliczka, do której wstawiono figurę św. Floriana jest dziełem druha z naszej OSP - pana Pawelca! Gablota jest podświetlana, zatem postać świętego jest widoczna również po zmroku.
      Figury przedstawiające św. Floriana zawsze uważano za symbol polskości, a strażaków nazywano rycerzami świętego Floriana. Pączewscy druhowie z całą pewnością na takie miano zasługują.
     Na zdjęciu część pączewskiej drużyny biorącej udział w odnawianiu remizy w kilka chwil po zawieszeniu kapliczki na budynku remizy.

Tyś jest patron całej Polski
Od pożaru ogniowego
Brońże wszystkie miasta, wioski
Broń ludu zubożałego
O święty Florianie
Wysłuchaj nasze błaganie!

Barbara Dembek-Bochniak

"Tygodnik Parafialny" nr 32 z 12.08.2007