DOŻYNKI PARAFIALNE W PĄCZEWIE
Dziś w naszym kościele dzień oczekiwany,
plony naszej ziemi Bogu dziś składamy.
Dałeś Boże piękne plony,
Wszystko mamy z Twojej ręki.
My dziś niosąc chleb i wieniec
Tobie składamy dzięki.


     26 sierpnia w Pączewie miały miejsce parafialne uroczystości dożynkowe

      Liturgia mszy świętej miała szczególnie uroczysty charakter. Przy dźwiękach recytatywu oraz pieśni dziękczynnej za plony do kościoła wszedł orszak dożynkowy. Pączewskie gospodynie wniosły dożynkowy chleb oraz kosz z owocami, gospodarze zaś okazały wieniec. Na zaproszenie pączewskiego Koła Gospodyń Wiejskich nasze parafialne dożynki zaszczycili Wójt Gminy Skórcz Erwin Makiła oraz Przewodniczący Rady Gminy Józef Oller, którzy przybyli z małżonkami.

W liturgii słowa wspomogli księdza: przedstawiciel młodzieży - Karol Kuczyc (który czytał Słowo Boże) oraz gospodarzy - Zbigniew Szulc (który poprowadził modlitwę powszechną).

Ksiądz proboszcz Jan Rzepus zwracając się do rolników, ogrodników, posiadaczy sadów i warzywniaków powiedział między innymi: "Dobiegły końca żniwa. W spichlerzach gromadzimy zapasy ziarna. Z mąki gospodynie i piekarze przygotują nowy, pachnący chleb. To owoc ziemi i historia pracy rąk ludzkich. (...) Tylko rolnicy wiedzą ile pracy trzeba włożyć, ile wyrzeczeń trzeba podjąć, ile wysiłku, ile mozołu by na co dzień być wiernym i posłusznym woli Bożej oraz pełnić zachwycającą radosną służbę w miłości do Boga." Nawiązując do przypadającego tego dnia święta Matki Boskiej Częstochowskiej ksiądz podziękował naszej Jasnogórskiej Hetmance - Maryi za dar pogody, która dopisała i pozwoliła zebrać plony, "że nie było gradu, że nic się nie spaliło, że nic nie zostało zabrane przez wodę".

     Wielkie słowa uznania należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Pączewie, a także naszemu organiście Michałowi Stormowskiemu, którzy tak pięknie przygotowali oprawę liturgii mszy.

     Po mszy świętej zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW w Pączewie. Wójt Gminy - pan Erwin Makiła w słowach skierowanych do zebranych przyznał, że po raz pierwszy ma przyjemność uczestniczyć w dożynkach sołeckich.

     rzeba podkreślić, że dobre imię Pączewa w ostatnich latach w znacznej mierze jest zasługą gospodyń dziś zrzeszonych w KGW. Kunsztownie wykonane wieńce dożynkowe z Pączewa od kilku lat są bardzo wysoko oceniane oraz podziwiane w całym regionie. Tegoroczny wieniec ma wysokość 230cm, szerokość 140cm. Ma kształt korony zwieńczonej krzyżem, wewnątrz której mieści się krzyż z hostią, gołębie pokoju oraz chleb. Wieniec został zrobiony ze wszystkich zbóż, lnu oraz suszków. Panie z KGW pracowały nad nim codziennie, od końca czerwca. Ostateczny wygląd wieńca to dzieło wszystkich pań (Danuty Bukowskiej, Teresy Cejrowskiej, Stefanii Cegłowskiej, Elżbiety Doering, Maryli Kołodyńskiej, Reginy Kuczyc, Agnieszki Maleckiej, Marii Maleckiej, Anny Stormowskiej, Elżbiety Szwarc i Haliny Wika), jednak pierwotny zamysł kształtu powstał w artystycznej wyobraźni pani Bukowskiej. Nasze bezcenne panie debiutowały w przepięknych, uszytych zgodnie z oryginalnym wzorem, kociewskich strojach, co jeszcze bardziej podkreśliło uroczysty charakter święta plonów. Szkielet wieńca zasponsorowała i wykonała firma Jana Batkowskiego.

     Zdjęcia z uroczystości dożynkowych w Pączewie można obejrzeć w Aktualnościach na www.ppaczewo.pelplin.opoka.org.pl

Barbara Dembek-Bochniak

Tygodnik Parafialny; nr 35 (856); 2.09.2007