REMONT KOŚCIOŁA I REWITALIZACJA TERENÓW PRZYKOŚCIELNYCH

Rozpoczęto remont kościoła oraz rewitalizację terenów przykościelnych. Plan remontów obejmuje między innymi: a w późniejszym terminie również: renowację zabytkowych konfesjonałów oraz feretronów, renowację ławek, wymianę oszklenia okiennego, wstawienie witraży,odnowę ogrodzenia wokół kościoła, prace porządkowe przy kościele.

Wszystkich dawnych i dzisiejszych parafian pączewskich, osoby związane w jakikolwiek duchowy sposób z naszą świątynią, społecznością Kościoła Pączewskiego, odwiedzających naszą parafialną stronę internetową - zarówno z kraju, jak i z zagranicy, którzy odczuwają potrzebę pomocy w tym wiekopomnym dziele
prosimy o wsparcie finansowe prac remontowych.
Nr konta:
Parafia Rzymskokatolicka w Pączewie
Pączewo 27; 83-213 Pączewo
Bank Spółdzielczy w Skórczu
79 8342 0009 0003 0023 2000 0001
Tytułem: Remont kościoła


To niepowtarzalna okazja, by mieć swój udział w dziele renowacji naszej zabytkowej świątyni!
Prosimy też o ustawiczną modlitwę w intencji pomyślnego ukończenia zaplanowanych prac!

Kliknij i obejrzyj galerię zdjęć obrazujących stan kościoła oraz murów i alei przykościelnej:

08 listopada 2011
9 października do naszego kościoła powrócił odrestaurowany 300-letni feretron na którym z jednej strony jest scena przedstawiająca cudowne rozmnożenie chleba, z drugiej Trójca Święta. Ten najcenniejszy, jednocześnie najbardziej zniszczony, z pączewskich feretronów został uratowany z inicjatywy naszego ks. proboszcza Ireneusza Nowaka. Jest to feretron procesyjny, rzeźbiony, złocony, polichromowany z poł. XVIII w. ze scenami: "Trójca Święta" i "Cudowne rozmnożenie chleba".
Prace konserwatorskie realizowano od 20 maja 2011 r. do 13 października 2011 r. Do pierwotnej świetności feretron doprowadziła konserwatorka zabytków pani Aleksandra Sobczyk z Gdyni.
Przeprowadzono następujące zabiegi konserwatorskie:
- dezynsekcja drewna
- wykonanie badań laboratoryjnych polichromii i złoceń
- rzeźbione sceny oraz dwustronnie rzeźbiną ramę oczyszczono zzabrudzeń i rozwarstwień
- osłabione drewno poddano impregnacji
- uzupełniono brakujące fragmenty snycerki
- odtworzono grunty klejowo - kredowe
- wykonano złocenia
- wykonano punktowanie polichromii w karnacjach postaci
- polihromie zabezpieczono werniksem akrylowym.
Prace wykonano zgodnie ze sztuką konserwatorską, uzyskując bardzo dobry efekt artystyczny.

Renowacja takiego zabytku jest niezwykle kosztowna, dlatego wkład własny parafii został wsparty finansami:
  • Samorządu Województwa Pomorskiego
  • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku
  • Gminy Skórcz.
Wszystkim darczyńcom wielkie Bóg zapłać!21 września 2010
Remont trwa! Część dachu już kraśnieje nową dachówką!


7 września 2010
Wczoraj rozpoczęły się roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z naprawa konstrukcji drewnianej dachu pączewskiego kościoła i zakrystii.


19 sierpnia 2010 r
W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku podpisano 18 umów dotyczących unijnego dofinansowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W uroczystości wzięli udział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele beneficjentów. Na liście podmiotów, które otrzymały unijne dofinansowanie znalazła się nasza Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Pączewie. Na uroczystości reprezentowali ją Ks. Proboszcz Ireneusz Nowak i pani Anna Wysocka.

- To bardzo dobra wiadomość dla mnie jako gospodarza województwa, że wśród ubiegających się o unijne dofinansowanie oprócz jednostek samorządu lokalnego są również inni beneficjenci - mówił marszałek Mieczysław Struk. - Obecność lokalnych stowarzyszeń, harcerzy, parafii czy strażaków jest dowodem na to, że każdy może zawalczyć o pieniądze z Unii, wystarczy tylko napisać dobry projekt.

Przypomnijmy, że projekt pod tytułem: "Prace konserwatorskie i restauracyjne Kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie" otrzymał dofinansowanie w wysokości 75,74% wartości, to jest 258 152,72 zł. Transze będą wypłacane dopiero po wykonaniu kolejnych etapów prac.
W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości podpisania umowy.
Moment podpisania umowy dla Parafii. Po środku - Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, z prawej - Wicearszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, z lewej - ks. Proboszcz Ireneusz Nowak
Ks. Propoboszcz Ireneusz Nowak i Anna Wysocka z Marszałkiem Województwa Pomorskiego po zakończeniu uroczystości podpisania umowy.
Z Paniami z Urzędu Marszałkowskiego, z departamentu zajmującego się sprawą dofinansowania naszego projektu (jak podkreśla Ks. Proboszcz - osoby bardzo kompetentne, życzliwe i uprzejme).


16 sierpnia 2010
16 sierpnia 2010 roku na stronie Diecezji Pelplińskiej

http://www.diecezja.pelplin.pl/?a=1&id=604

ukazało się
ogłoszenie o przetargu
na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji drewnianej
dachu kościoła i zakrystii w Pączewie.


30 lipca 2010
Na stronie Diecezji Pelplińskiej

http://www.diecezja.pelplin.pl/?a=1&id=604

ukazało się
ogłoszenie o przetargu
na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z naprawa konstrukcji drewnianej
dachu Kościoła i zakrystii.


11 lipca 2010
   Zarząd Województwa Pomorskiego przychylił się do opinii Grupy Strategicznej ds. Lokalnej infrastruktury społecznej i inicjatyw obywatelskich i dofinansował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 projekt pod tytułem: "Prace konserwatorskie i restauracyjne Kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie" złożony przez naszą parafię. Przy całkowitej wartości 340 840,66 zł przyznano nam dofinansowanie w wysokości 75,74%, to jest 258 152,72 zł. Transze będą wypłacane dopiero po wykonaniu kolejnych etapów prac.
   Na konkurs zgłoszono około 90 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskało jedynie 21, nasz znalazł się na drugim miejscu. Nasza parafia odniosła wielki sukces w skali całego województwa i regionu! W dużej mierze jego autorką jest nasza parafianka pani Anna Wysocka, która włożyła wiele serca, pracy, zaangażowania i energii w przygotowanie wniosku oraz pilotowanie go we wszelkich instytucjach.

13 września 2009 - zakończono pierwszy etap remontu kościoła
Zakończył się pierwszy etap remontu naszego kościoła: sporządzono projekt remontu, specyfikację i kosztorys. Następnym etapem będzie pozyskiwanie środków.
Ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak mówi:

"Chcę podkreślić wielką ofiarność parafian. Jest rzeczą oczywistą, że każdy ofiaruje na miarę swoich możliwości, ale niektóre ofiary przekraczały moją wyobraźnię. To świadczy o tym, że sprawa remontu jest dla parafian rzeczą wielkiej wagi. To cieszy, bo proboszcz widzi, że ma wsparcie. Trzecim (kolejnym etapem) będzie już konkretny remont, czego efektem będzie w pierwszej kolejności (mam nadzieję że w 2010 r.) piękny nowy dach i wyremontowana zakrystia. Później ... zobaczymy jak będzie szło."

Łączny koszt remontu kościoła brutto: 1977952 PLN (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa PLN). Etap "wymiany pokrycia dachowego i naprawa konstrukcji drewnianej dachu"" ma kosztować: 254588 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem PLN). Rzecz jasna wszystkie środki finansowe zebrane znajdują się wyłącznie na koncie bankowym patafii.

4 czerwca 2009
W tym roku w naszej parafii rozpoczęliśmy wielkie dzieło - remont kościoła i rewitalizację terenów przykościelnych. O tym, że jest to sprawa bardzo pilna, nie cierpiąca zwłoki, wie każdy parafianin. Prace ruszyły pełną parą. Ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak wraz z Radą Parafialną i powołaną z grona parafian Radą Ekonomiczną zgodnie ze specjalistami wskazali szereg inwestycji, które trzeba przedsięwziąć.
Wśród nich są zarówno te pierwszej potrzeby, jak i te, które mają na celu renowację zabytkowego wyposażenia oraz poprawę wyglądu estetycznego naszej świątyni. Kolejne działania będą podejmowane w miarę możliwości finansowych. Pieniądze są pozyskiwane od różnych instytucji, z różnych źródeł, ale też konieczny jest wkład własny parafii.
We wszelkich instytucjach, w których załatwiane są kolejne formalności, osoby reprezentujące parafię są bardzo życzliwie przyjmowane. Urzędnicy bezproblemowo, wręcz z przyjacielskim nastawieniem pomagają załatwiać kolejne sprawy.
Wszystkim, którzy wykazali, wykazują i wykażą dobrą wolę w kwestii pączewskich remontów - już dzisiaj serdeczne Bóg zapłać. Tworzony jest kosztorys prac. Pierwsza rata opłat za tę usługę będzie uiszczana na przełomie lata i jesieni tego roku z funduszy własnych parafii.


statystyka