ks. Janusz Przygocki

Dzieje parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie.


2016


Barbara Dembek-Bochniak

Parafia Pączewo. Wspomnienia o ofiarach II wojny światowej.

Drukarnia KIM
2014


Regina Kotłowska

Rozkoszna Dolina, czyli Wolentala historia prawdziwa.

Koteże: Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji iKultury "Ognisko"
2014


Małgorzata Pestka-Garnyszowa

Pączewo - z dziejów i obyczaju wsi kociewskiej

Kociewski Kantor Edytorski
Tczew-Starogard
1989

W rozdziale W kręgu kościoła i szkoły szczegółowo opisano historię parafii oraz kościoła. Znajdziemy tutaj informacje o ołtarzach, figurach, Drodze Krzyżowej, dzwonach, cmentarzu, kapliczkach, księżach i organistach. Rozdział zawiera zdjęcia (skany wykorzystano w innych linkach na tej stronie).
Autorem rozdziału jest Ryszard Szwoch.

Lektura szczególnie godna polecenia.


Józef Milewski

Skórcz i okolice (w 50-leciu nadania praw miejskich)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Gdańsku
Gdańsk
1984

Na str. 28 w rozdziale Pączewo krótko opisano kościół oraz zamieszczono fotografię wieży kościelnej.
Gertruda Pierzynowska

Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia

Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum"
Tczew-Pelplin
2005

Książka zawiera krótkie opisy kościoła oraz przydrożnych kapliczek w Pączewie i Wolentalu (str. 101-103). Omyłkowo przypisano tutaj do naszej parafii jeden z krzyży z Bobowa.