Kościół w Pączewie pochodzi z XIV wieku. Najstarsza, gotycka część kościoła pamięta czasy krzyżackich budowniczych, którzy z cegieł i kamieni wznieśli świątynię na planie prostokąta o wymiarach 7,6 m na 17,8 m.

     Murowana czworoboczna wieża o kwadratowym planie podstawy pochodzi z XVI wieku.

     Jak podaje legenda, do jej budowy gospodarze byli zobowiązani dostarczyć zsiadłe mleko, które razem z piaskiem i wapnem tworzyło doskonałą zaprawę.
Inna legenda głosi, że wieżę wystawił własnym sumptem jakiś włościanin, za co go król Jan Kazimierz obdarował szlachectwem.Lata 70-te XIX wieku, rys. I. Heise
     Dopiero w wieku XVIII kościół otrzymał formę krzyża, poprzez rozbudowę najstarszej jego części o dwie kaplice boczne.

Ołtarz Zwiastowania NMP

Przedstawia scenę przybycia Archanioła Gabriela z wiadomością do Marii, że pocznie Syna Bożego. Obie postacie ujęto z profilu, w lekkim odchyleniu frontalnym.
W górnej części ołtarza kompozycję wieńczy płaskorzeźba Boga Ojca wyłaniającego się z obłoków, którego wolę obwieszcza anioł.
Po bokach, rozdzielone złoconymi kolumienkami, czuwają dwa cherubiny z pochodniami w dłoniach.
Poszczególnym kondygnacjom towarzyszą pary rzeźbionych aniołów - od największych u podstawy ołtarza, do niewielkich na jego szczycie.
W razie potrzeby rzeźbiarską kompozycję na ołtarza Zwiastowania NMP przysłonić można obrazem o tej samej treści, opuszczanym ręcznie z nastawy ołtarza. Malowidło wykonane jest na płótnie, a to rozpięte jest na desce.

Ołtarz Cudownego rozmnożenia chleba

Wykorzystano tu motyw góry, związany z ziemskim okresem działalności Chrystusa.
Na ołtarzu umieszczono niewiadomego autorstwa obraz ze sceną cudownego rozmnożenia chleba.
Po lewej stronie ołtarza znajduje się polichromowana rzeźba przedstawiającą wielkiego proroka Izraela, obrońcę wiary Jehowy, pogromcę Baalowych wyznawców - Eliasza. Ukazany został z czarnym krukiem na ramieniu i chlebem w dłoni, jako że w czasie suszy, którą przepowiedział, właśnie kruki żywiły go chlebem.
Druga rzeźba przedstawia izraelskiego proroka Jonasza. Uciekając przed wypełnieniem swojej proroczej misji, został wyrzucony przez załogę z okrętu za burtę, aby uciszyć wzburzone morze. Połknięty przez "wielką rybę", po 3 dniach szczęśliwie dostał się na brzeg
Myślą przewodnią ołtarza jest ukazanie Miłosierdzia Bożego nagradzającego prawdziwą pokutę (Jonasz) i przygotowującego do Eucharystii (chleb). Kruk - symbol Opatrzności. Ryba - symbol Chrystusa. Trzydniowy pobyt Jonasza we wnętrzu ryby - zapowiedź zmartwychwstania Chrystusa trzeciego dnia po śmierci krzyżowej.
W zwieńczeniu ołtarza znajduje się element wspólny wszystkich ołtarzy - symbol Opatrzności - Oko "widzące i czuwające" nad światem.

Ołtarz Przemienienia Pańskiego

Umieszczona jest tu płaskorzeźba Przemienienia Pańskiego, gdzie na górze Tabor Chrystus ukazuje się uczniom w towarzystwie Mojżesza (przedstawciela Prawa) i Eliasza (Proroka).
Po bokach znajdują się dwie figury drewniane, bez polichromii.
Po prawej stronie to św. Jan Chrzciciel - pustelnik nauczający nad Jordanem, zapowiadający przyjście Mesjasza, którego sam chrzci.
Druga postać to starzec z dzieckiem na rękach (św. Józef, lub starzec Symeon, lub Zachariasz ze swym synem Janem).
W górnej częśći przedstawiona jest scena wtrącenia proroka Daniela do jaskini lwów. Aby dotrzymać wiary, sprzeniewierzył się on królowi, za co skazany został na okrutną śmierć. Dzięki opiece Bożej wyszedł na drugi dzień z jaskini lwów nietknięty.

Ambona

Jej wybrzuszony korpus bez zaplecka wspiera się na podstawie w kształcie rajskiego drzewa oplecionego przez węża - symbolizującego zło (sprzeniewierzenie się woli Boga).
Ambonę wieńczy baldachimowy, płaski strop z mała, złoconą figurką Archanioła Michała, dzierżącego szale wagi - pogromcy szatana i szafarza sprawiedliwości Bożej.
 

Chrzcielnica

Jest wykonana z drewna. Zdobi ją malarska scena Chrztu w Jordanie

Najcenniejszym zabytkiem kościoła w Pączewie jest tronująca Madonna z Dzieciątkiem z końca XIV wieku.

Dziecko siedzi na prawym kolanie Matki. W lewej ręce trzyma rajskie jabłko, prawą ręką błogosławi.
Obecnie ta cenna rzeźba znajduje się, w formie depozytu, w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.

Feretron z poł. XVIII w. Trójca Święta/Cudownego rozmnożenia chleba
Renowacja - 2011

Feretron rokokowy (XVIII wiek) Koronację Maryi/Matka Boską z Dzieciątkiem.
Renowacja - 2012

Feretron Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny/Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa
Renowacja - 2015

Figura Matki Bożej Fatimskiej

Zakupiona z darów parafian w 2017 roku z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich. Poświęcona 13 maja 2017. Korony nałożono 13 października 2017.

Droga Krzyżowa

Stacje wykonał Stanisław Nowakowski z Poznania. Są w naszym kościele od 1914 roku.Organy w naszym kościele sprawiono na początku XX wieku. Miały one napęd nożny "do dymania".
Nowe organy zakupiono w 1930 roku. Zniszczone częściowo w czasie wojny, pdczas naprawy wyposażono w napęd elektryczny.
Na zdjęciu widok na chór.

Figura seryjnej produkcji:
Serce Jezusa
Figura seryjnej produkcji:
św. Antoni
Figura seryjnej produkcji:
św. Dominik
Renowacja - 2016
Figura seryjnej produkcji:
Dzieciątko Jezus

Wielka kropielnica, wyżłobiona w kamieniu
i wmurowana w 1914 roku
Kropielnica Kropielnica z kruchty

Konfesjonał Konfesjonał Konfesjonał

Obraz: Matka Boska Częstochowska Obraz: Matka Boska z Dzieciątkiem Obraz: Jezus Miłosierny Obraz: Święta Teresa

Krzyż w kruchcie Krzyż wiszący


Na podstawie M. Pestka-Garnyszowa "Pączewo - z dziejów i obyczaju wsi kociewskiej"
Fotografie: zbiory własne