Jesienią 1939 roku hitlerowcy zburzyli nocą wszyskie przydrożne krzyże i kaplice. Pączewo posiadało dwa krzyże i aż dziewięć figur!(3 zdjęcia)

Pączewo
Figura Niepokalanej NMP


Postawił ją (jako wotum za szczęśliwy powrót synów z wojny) na miejscu dawnej figury kowal Szczepan Malecki.
W dolnej kondygnacji umieszczony jest namalowany na desce obraz z wezwaniem do świ. Judy Tadeusza (patrona pomagającego w sprawach beznadziejnych).
Figura i obraz są dziełem amatorskiego talentu miejscowego artysty.

Pączewo
Figura świętego Józefa


ustawiona jest na wysokim cokole w kształcie greckiej kolumny.
U stóp jej wyryto
St. Joseph - Ora pro nobis - 1891.
Okupant burząc te figurę, zrzucił ją bez uszkodzenia podstawy i statuy. Rankiem sąsiedzi ukryli figurę na cmentarzu między grobami. Tak przetrwała wojnę.
Ufundowana przez imienników patrona, została też przez nich ponownie ustawiona.. Informuje o tym napis na odwrocie podstawy kolumny:
Renovatum 1939 i 1945.

Wolental
Figura świętego Rocha


Pączewo
Dwukondygnacyjna kapliczka przy bramie głównej przy kościele


Prawdopodbnie umieszczona w niej była figurka świętego Jana Nepomucena - patrona Czech. Figurka ta wcześniej mieściła się w niszy ceglanej przy furcie prowadzącej do plebanii. Pozostała po niej jedynie piaskowcowa podstawa z wyrytym imieniem świętego.
Na zdjęciu również krzyż misyjny przy naszym kościele.

Pączewo
Odtworzona sprzed II wojny światowej kapliczka - figura Matki Boskiej na posesji państwa Jadwigi i Mieczysława Godlewskich (droga pod Grabowo).

Pączewo
Podświetlana kapliczka Matki Boskiej na posesji państwa Kazimiery i Henryka Bielińskich (przy szosie, w kierunku Bobowa).
Madonna stoi w krzaku starannie przycinanym od pokoleń.

Wolental
Krzyż przy wyjeździe na Skórcz


Krzyż wystawiony w 1999 roku na pamiątkę przyjazdu Jana Pawła II do Diecezji Pelplińskiej.

Pączewo
Krzyż przy wyjeżdzie na Czarny Las i Wysokę


(2 zdjęcia)

(3 zdjęcia)

Pączewo
Krzyż przy wyjeździe na Wolental


Po wojnie krzyż w tym miejscu wystawił, również w podziękowaniu za szcześliwy powrót synów z wojny, Antoni Szczepiński.

Na zdjęciu współczesny krzyż.

Pączewo
Taki sam jak na wyjeździe na Wolental drewniany krzyż ufundował Józef Piłat w 1946 roku na pograniczu z Bobowem (przed przystankiem Pączewo-wybudowania). Niestety krzyż ten dzisiaj już nie istnieje.

Pączewo
Figura Świętego Floriana
na remizie strażackiej
w Pączewie


Figura podarowana przez księdza proboszcza Jana Rzepusa jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pączewie w 2007 roku - w 55-ą rocznicę powstania (udokumentowanego) jednostki OSP.
Gablotę kapliczki wykonał druh Pawelec.


Na podstawie: M. Pestka-Garnyszowa "Pączewo - z dziejów i obyczaju wsi kociewskiej".
Fotografie Swav.