Litania do Jana Pawła II według Kard. Josepha Ratzingera - Ojca Świętego Benedykta XVI


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!.

Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami,
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,
Pasterzu intelektualistów, módl się za nami,
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróżników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,
Przyjacielu dzieci, módl się za nami,
Wielki Przyjacielu młodzieży,
Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami,
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, módl się za nami,
Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
Pociecho umierających,
Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,
Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami,
Orędowniku pokoju,
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,
Nauczycielu modlitwy, módl się za nami,
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,
Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć, módl się za nami
Obrońco godności każdego człowieka
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

(Kardynał Joseph Ratzinger, 16.04.2005r)


Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II

Ojcze Przedwieczny, bądź uwielbiony w swojej świętości!
Prosimy Cię, abyś zaliczył do grona świętych w niebie wiernego sługę papieża Jana Pawła II. Wejrzyj na jego heroiczność życia, na jego pełne przykładu oddanie się Tobie i Kościołowi, i dążenie "aby była jedna owczarnia i jeden pasterz", a ludzie żyli w pokoju. On przybliżył nam prawdę o ogromie Twego Boskiego Miłosierdzia, wskazał, jak mamy odnajdywać w Tobie, Bogu Trójjedynym, źródło miłości i nadziei. Zawierzając swój pontyfikat Maryi, dał wzór jak należy stać wiernie i odpowiedzialnie pod krzyżem. Uczył jak żyć, kochać i przebaczać. Otocz chwałą "Sługę sług Bożych" do którego garnęła się młodzież, który pochylał się nad każdym, a szczególnie nad dziećmi chorymi i biednymi. Prosimy Cię, uczyń go Orędownikiem naszym przed Tobą. Pokornie błagam Cię Boże pełen Miłosierdzia, za wstawiennictwem Jana Pawła II szczególnie o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

***

     Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.

     On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

     Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.


KĄCIK W NASZYM KOŚCIELEPIERWSZA ROCZNICA POWROTU JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA
2 KWIETNIA 2006Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II
"Trzy mgnienia..."

"O JANIE PAWLE II
w drugą rocznicę Jego powrotu do Domu Ojca"