Wezwania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

K: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Ksiądz śpiewa wezwania:

K: Jutrzenko zaranna na niebie!

Pozostali odpowiadają po każdym z nich:

W: O Maryjo, błagamy Cię!

K: Piękniejsza nad słońce i gwiazdy!
Śliczniejsza nad cedry Libanu!
Cudniejsza nad perły i złoto!
Przez Serce Twe niepokalane!

K: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!

K: Panno, łask Bożych pełna!
W: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K: Panno, księżno niebieska!
Panno, niepokalana!
Panno, cnót wszelkich kwiecie!
Panno, ucieczko nasza!

K: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!

K: Tyś pierwszą po Bogu ozdobą!
W: O Maryjo, błagamy Cię!
K: Tyś chwałą Kościoła świętego!
Tyś wszystkich zbawionych radością!
Tyś ludu grzesznego ucieczką!
Przez Serce Twe niepokalane!

K: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!

K: Matko Odkupiciela!
W: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K: Matko pięknej miłości!
Matko nienaruszona!
Matko Bożej mądrości!
Matko nasza najświętsza!

K: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!

K: Królowo Zastępów Anielskich!
W: O Maryjo, błagamy Cię!
K: Królowo Wyznawców i Świętych!
Królowo Różańca Świętego!
Królowo trwałego pokoju!
Przez Serce Twe niepokalane!

K: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!

K: Witaj Bogarodzico!
W: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K: Witaj łask pośredniczko!
Witaj wiary przykładzie!
Witaj nadziejo nasza!
Witaj kwiecie miłości!

K: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: O Matko Boska, za nami wstawiaj się!