Skoncentruj wzrok na 4 kropkach pośrodku rysunku na 30 do 40 sekund.
Następnie popatrz na najbliższą ścianę (lub inną płaską, jednokolorową powierzchnię).
Zobaczysz świetlisty krąg...
Mrugnij raz lub kilka razy. Pojawi się wizerunek...
No i kogo widać na ścianie?


Thx Beata Jurczyk! :)