LITANIA DO MATKI BOGA I LUDZI

muzyka i słowa: M. Debaisieux
tłumaczenie: ks. St. Ziemiański, SJ


Ref.
Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

1.
Z wszystkich niewiast wybrana,
przyjdź i drogę wskaż.
Córo Ludu Bożego,
do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna. Pokój światu daj.

Ref.
Matko, która nas znasz...

2.
Królowo ognisk rodzinnych,
przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico, wzorze prostoty,
do Syna Twego nas prowadź.
Oblubienico cieśli. Pokój światu daj.

Ref.
Matko, która nas znasz...

3.
Królowo narodu naszego, przyjdź i drogę wskaż.
Uciśnionych nadziejo,
do Syna Twego nas prowadź.
Światło łaknących prawdy. Pokój światu daj.

Ref.
Matko, która nas znasz...