WSTĘP

Boska dobroci, uderz w serce moje,
- By dziś wylało łez obfitych zdroje
- Nad Niebios Panem męki ponoszącym,
- Krzyż dźwigającym.

STACJA I
Jezus skazany na śmierć

Zadrżyj, ma duszo, oto Stwórca świata
- Został skazany na śmierć przez Piłata!
- Za twoje grzechy życie swe Syn Boży
- Na krzyżu łoży.

STACJA II
Jezus obarczony krzyżem

Jezus ze drżeniem bierze krzyż w ramiona,
- Usty całuje, chociaż na nim skona;
- Lecz swoją śmiercią imię Ojca wsławi,
- A ludzi zbawi.

STACJA III
Jezus upada pierwszy raz

Jezus pod krzyżem z trudu już omdlewa,
- Na twarz upada pod ciężarem drzewa.
- Znęca się nad Nim i przekleństwa miota
- Żołdaków rota.

STACJA IV
Jezus spotyka swoją Matkę

Boleść przebiła tkliwe Matki serce,
- Kiedy ujrzała Syna w poniewierce.
- Milczy w boleści, tylko łzy mówiły:
- Synu mój miły!

STACJA V
Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi w niesieniu krzyża

Jezus z wdzięcznością patrzy na Szymona,
- Że z Nim krzyż ciężki wziął na swe ramiona.
- Błogosławiony, że się z Panem trudzi,
- By zbawić ludzi.

STACJA VI
Weronika ociera twarz Jezusowi

Litością tknięta córka Izraela
- Chustą ociera lice Zbawiciela.
- Jezus ją w zamian wizerunkiem darzy
- Swej świętej twarzy.

STACJA VII
Jezus upada drugi raz

O Jezu miły, znów upadasz srodze,
- Leżysz pod krzyżem na golgockiej drodze.
- Nie brzemię drzewa Ciebie tak przygniata,
- Lecz grzechy świata.

STACJA VIII
Jezus upomina plączące niewiasty

Z płaczem niewiasty załamują ręce,
- Tkliwie współczują Jezusowej męce.
- On je pociesza, iż to cierpienie
- Da im zbawienie.

STACJA IX
Jezus upada trzeci raz

Przypatrz się duszo, jak się Jezus słania
- I po raz trzeci pada z wyczerpania.
- Leży jak robak w prochu przydeptany,
- Sponiewierany.

STACJA X
Jezus odarty z szat

Stwórca, co niebo złotą zorzą stroi,
- Wstydem okryty wobec ludzi stoi!
- Pan wszechstworzenia, co odziewa kwiaty
- Stoi bez szaty.

STACJA XI
Jezus przybity do krzyża

Ciało Jezusa ból przenika srogi,
- Gdy gwoździe biją w obie ręce, nogi.
- Jak struna lutni drży na całym ciele,
- Cierpiąc zbyt wiele.

STACJA XII
Jezus umiera na krzyżu

Jezus na krzyżu po skończonej męce
- Ducha oddaje w Ojca swego ręce.
- Drży ziemia z trwogi, słońce blask zawiera,
- Gdy Bóg umiera.

STACJA XIII
Jezus zdjęty z krzyża

Siedzi pod krzyżem Matka nieszczęśliwa,
- Z ran swego Syna łzami krew obmywa,
- O święta Matko, swej boleści łzami
- Módl się za nami.

STACJA XIV
Jezus złożony w grobie

W grobie złożono Jezusowe ciało,
- Które za ludzi tyle wycierpiało;
- Lecz dnia trzeciego, gdy przyjdzie świtanie,
- Znów żywe wstanie!

ZAKOŃCZENIE

Płaczże, o duszo, wszak ta śmierć dla Ciebie,
- Żebyś w wieczności żyła z Bogiem w niebie;
- Żałuj za grzechy, proś o zmiłowanie:
- Odpuść mi, Panie!