pielgrzym.pelplin.pl/ "Pielgrzym" - Dwutygodnik Diecezji Pelplińskiej

malypielgrzym.pelplin.pl/ "Mały Pielgrzym" - Dwutygodnik Diecezji Pelplińskiej

goscniedzielny.wiara.pl "Gość Niedzielny"

www.maly.goscniedzielny.pl "Mały Gość Niedzielny"

www.niedziela.pl
"Niedziela" - tygodnik katolicki

www.tygodnik.com.pl
"Tygodnik Powszechny" - katolickie pismo społeczno-kulturalne