ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
niedziela Zesłania Ducha Świętego
23 maja 1999 roku
Bazylika Katedralna w Pleplinie

PRYMICYJNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ
uroczystość Trójcy Najświętszej
30 maja 1999 roku kościół parafialny Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie


Procesja z rodzinnego domu księdza do kościoła
Od lewej: ksiądz Henryk Mross, ksiądz Piotr Breiski, ksiądz Jan Rzepus


Najbliższa rodzina księdza. W pierwszej ławce Matka, Ojciec, Siostra.

KSIĄDZ PIOTR BREISKI I JEGO MATKA
Kalwaria Wielewska

KSIĄDZ BREISKI W HAMBURGUMONOGRAFIA


Serdeczne podziękowania dla Matki księdza Piotra za udostępnienie zdjęć.