BENEDYKT XVI

Dewiza:

Cooperatores Veritatis

Współpracownicy prawdy
Fan Club Ratzingera
Fan Club Josepha Ratzingera (w języku angielskim)