14 lutego 2024 - Środa Popielcowa
Licznie przybyliśmy do pączewskiego kościoła, aby z okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu dać posypać popiołem nasze pochylone w pokorze głowy. Oto kilka myśli z dzisiejszego kazania wygłoszonego przez księdza proboszcza Ireneusza Nowaka:
Dawnymi zwyczajami pokutnymi wskazującemu na chęć nawrócenia było odziewanie worów pokutnych i posypanie głów popiołem. Dzisiaj przyjęcie na pochyloną głowę popiołu jest zewnętrzną oznaką pragnienia i gotowości do przemiany naszych serc. Serce to źródło i oznaka moralności człowieka. Treść dzisiejszych czytań i Ewangelii jasno wskazuje, że owo nawrócenie winno mieć miejsce w naszych sercach i mieć charakter absolutnej przemiany. Taką głęboką intelektualną i duchową przemianę opisuje greckie słowo metanoia. Ksiądz proboszcz przypominał filary chrześcijańskiego przeżywania Wielkiego Postu:
  1. modlitwa - pamiętajmy o nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, o adoracji Najświętszego Sakramentu, nabożeństwie błagalne o łaski do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ale i o osobistej rozmowie z Bogiem,
  2. post - nakazany ale i narzucony indywidualnie,
  3. jałmużna - pragnienie pochylenia się nad niedolą bliźniego i czynienie miłosiernych uczynków względem potrzebujących.
Ks. Nowak życzył pożytecznego przeżycia Wielkiego Postu oraz jak najlepszego przygotowania się do radości świat Zmartwychwstania Pańskiego.


Uwaga! Zmiana! Poranna Msza święta w Popielec o 9:00, a nie jak zapowiadano o 10:00!


11 lutego 2024 - Adoracja Najświętszego Sakramentu (dawne nabożeństwo czterdziestogodzinne)
Godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii w Kościele. Tym samym rozpoczęliśmy modlitwy na wzór dawnego nabożeństwa czterdziestogodzinnego, które związane było z końcem karnawału i przygotowaniem do Wielkiego Postu. Polegało na adoracji Najświętszego Sakramentu od niedzieli poprzedzającej rozpoczęcie Wielkiego Postu do wtorku przed Popielcem włącznie. Miało na celu wynagrodzenie za popełnione grzechy.
Podobnie jutro i pojutrze będziemy mieć sposobność do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem podczas nabożeństw eucharystycznych. Zapraszamy wszystkich do naszego kościoła - to będzie dobrze spożytkowany czas!

11 lutego 2024 - Intencje mszalne i ogłoszenia duszpasterskie 12-18 lutego 2024 roku
     
Intencje Ogłoszenia duszpasterskie

2 lutego 2024 - Święto Ofiarowania Pańskiego
Czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu świętujemy Ofiarowanie Pańskie - pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania Pana Jezusa, w trakcie którego odbywały się procesje ze świecami, należy do najdawniejszych - było obchodzone w Jerozolimie już w IV w. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32).
Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. Dlatego i w naszym kościele podczas Mszy św. ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak poświęcił świece, szczególnie te przyniesione przez dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej.
Dzisiejsze święto nazywane jest dniem Matki Bożej Gromnicznej. Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś wielkim wrogiem domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły domostwa, przeważnie wówczas drewniane. Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. (za brewiarz.pl) Dlatego i w naszej świątyni dzisiaj chowamy żłóbek i żegnamy choinki.
6 stycznia 2024 - Trzech Króli
Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, pamiątka objawienia się Pana Jezusa całemu światu pogańskiemu. Ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak w kazaniu przypomniał, że dary przyniesione Jezuskowi przez Mędrców symbolizowały królestwo (złoto), boskość (kadzidło) i zwiastowanie śmierci (mirra). W tamtych czasach tylko króla Heroda zatrwożyło przyjście Jezusa na świat, a większość ludzi, przeszła obojętnie wobec wielkiego wydarzenia przepowiedzianego przez proroków. Podobnie jest i dziś - kiedy na świecie dzieje się wiele sytuacji wspomnianych w Piśmie Świętym, to ludzie są na nie zobojętniali... Po Mszy św. ksiądz Nowak poświęcił pakieciki kadzidła i kredy, by każdy z nas mógł zabrać je do domu na pamiątkę Objawienia Pańskiego. Kredą zapisujemy na drzwiach C+M+B - "Christus Mansionem Benedicat", "Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)" ("Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu"). A miła woń kadzidła niech rozniesie się w naszych domach.