JÓZEF

Józef
- z hebrajskiego "(Jahwe) doda". Imię nie używane w Polsce do XVI wieku. Spopularyzowane pod wpływem bernardynów i jezuitów w związku z kultem św. Józefa Oblubieńca Maryi, a później jeszcze św. Józefa Kalasantego (tj. z Calasanza, założyciela zakonu pijarów). W XVIII wieku jedno z najczęstszych imion w Polsce (obok Stanisława i Jana).

EWANGELIJNI JÓZEFOWIE

Józef - ostatni z patriarchów biblijnych
Główny bohater opowieści kończącej Księgę Genesis. Ulubiony syn Jakuba i Racheli. Znienawidzony i sprzedany przez braci w niewolę do Egiptu. Po trafnym objaśnieniu snu faraona mianowany ministrem i obsypany łaskami. Przybyłym w okresie nieurodzaju braciom w końcu wybaczył. Sprowadził starego ojca. Cały ród osiedlił się w pobliżu delty Nilu.

Święty Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
Józef z rodu króla Dawida, syn Jakuba. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zaręczony z Maryją postanowił dyskretnie usunąć się z Jej życia, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony przez anioła w tajemnicę cudownego poczęcia, wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie. Jako prawomocny małżonek Maryi był według prawa żydowskiego ojcem Chrystusa. Po narodzinach Jezusa w Betlejem, nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania uciekł z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wrócił do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o św. Józefie. Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.Józef z Arymatei
Jeden z potajemnych uczniów Chrystusa. Członek Sanhedrynu (organu władzy religijnopolitycznej i administracyjno-sądowej w Judei). To on miał zebrać krew spływającą z grota lancy, którą przebito bok Chrystusa, do pucharu - tzw. św. Graala. Wyjednał u Piłata zezwolenie zdjęcia ciała Jezusa z krzyża i złożył je w swoim nowym grobie.

PAPIEŻ

Józef Ratzinger
kardynał wybrany 265. papieżem. Przybrał imię Benedykta XVI. Jego papieska dewiza: "Cooperatores Veritatis" - Współpracownicy prawdy. Przyjaciel sługi bożego Jana Pawła II. Przyjaciel Polaków - czemu wielokroć daje świadectwo (choćby cotygodniowym polskojęzycznym pozdrowieniem po modlitwie na Anioł Pański).

Opr. Barbara Dembek-Bochniak

"Tygodnik Parafialny" nr 12/2006 (bez informacji o Józefie z Arymatei i bez obrazków)