Trzy mgnienia...

Nie sposób w krótkim opracowaniu objąć tego, czym obdarował nas Bóg poprzez osobę Sługi Bożego Jana Pawła II. Dlatego w pierwszą rocznicę Jego odejścia do Domu Ojca wspomnijmy naszego Wielkiego Papieża poprzez te trzy mgnienia...


Karol Wojtyła
Filozof, przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Poeta. Dramaturg. Pedagog.

Personalizm interpretował religię jako więź osobową człowieka z Bogiem. Zgodnie z tym nurtem w centrum badań filozoficznych Jana Pawła II stała osoba człowieka, a nie społeczności.

Karol Wojtyła Wigilia Wielkanocna 1966 r.

Do Ciebie wołam, Człowieku, Ciebie szukam - w którym
historia ludzi może znaleźć swe Ciało.
Ku Tobie idę, i nie mówię "przybądź",
ale po prostu "bądź",
bądź tam, gdzie w rzeczach żaden nie widnieje zapis, a człowiek był,
był duszą, sercem, pragnieniem, cierpieniem i wolą,
gdzie go trawiły uczucia i palił najświętszy wstyd -
bądź jak wieczysty Sejsmograf tego, co niewidzialne a Rzeczywiste.
Człowieku, w którym ludzkie dno się spotyka i ludzki szczyt,
w którym wnętrze nie jest ciężarem i mrokiem, lecz właśnie sercem.
Człowieku, w którym każdy człowiek odnaleźć może zamysł najgłębszy
i korzeń własnych uczynków:
zwierciadło życia i śmierci wpatrzone w ludzki nurt,
do Ciebie - Człowieku - stale docieram przez płytką rzekę historii,
idąc w stronę serca każdego, idąc w stronę każdej myśli
(historia - myśli stłoczeniem i śmiercią serc).
Szukam dla całej historii Twojego Ciała, szukam Twej głębi.

Jan Paweł II
Totus tuus

Jan Paweł II za swe papieskie motto obrał łacińskie słowa Totus Tuus (Cały Twój), zaczerpnięte z rozważań francuskiego mistyka Grigniona de Montforta pt. "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny".

"Na koniec, o Matko Jasnogórska, przybyłem tutaj, aby Ci jeszcze raz powiedzieć Totus Tuus: Jestem, o Matko, cały Twój i wszystko moje jest Twoim!
Wszystko moje: a więc także - moja Ojczyzna, mój naród.
O Matko! Zostałem powołany do posługi Kościołowi powszechnemu na rzymskiej stolicy świętego Piotra. Z myślą o tej uniwersalnej, powszechnej posłudze powtarzam wciąż: Totus Tuus. Pragnę być sługą wszystkich!"

Częstochowa, 19 czerwca 1983

Jan Paweł II
Pielgrzym

"Panie, zostań z nami" (por. Łk 24, 29) - tak mówili uczniowie, którzy spotkali Chrystusa zmartwychwstałego na drodze do Emaus, a "serce w nich pałało, gdy rozmawiał z nimi i Pisma im wyjaśniał" (por. Łk 24, 32): My dzisiaj pragniemy powtórzyć ich słowa:
Panie zostań z nami! Spotkaliśmy Cię na długiej drodze naszych dziejów. Spotykali Cię przodkowie nasi z pokolenia na pokolenie. Umacniałeś ich Twoim słowem przez życie i posługę Kościoła.
Panie zostań z tymi, którzy po nas przyjdą! Pragniemy tego, abyś był z nimi, tak jak z nami byłeś. Pragniemy tego i o to Cię prosimy.
Zostań z nami, kiedy dzień się nachylił! Zostań, kiedy czas naszych dziejów dobiega kresu drugiego tysiąclecia.
Zostań i pomagaj nam stale kroczyć tą drogą, która prowadzi do domu Ojca.
Zostań z nami w Twoim słowie - w tym słowie, które staje się sakramentem: Eucharystią Twojej obecności.
Pragniemy słuchać Twojego słowa i wypełniać je.
Pragniemy mieć udział w błogosławieństwie.
Pragniemy być wśród tych błogosławionych, którzy "słuchają słowa Bożego i zachowują je".

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy Świętej w Pelplinie 6 czerwca 1999 r.

Po wygłoszeniu przemówienia w Pelplinie Ojciec Święty kontynuował:
Podczas liturgii w Pelplinie Maryja w sposób szczególny była z nami obecna jako Królowa Pomorza i Matka Jedności, pod takim bowiem imieniem jest czczona w sanktuarium w Piasecznie. Pamiętam, że dane mi było w roku 1968, wspólnie z księdzem biskupem Kazimierzem Kowalskim, ukoronować tę łaskami słynącą figurę Madonny z Dzieciątkiem, która dziś jest tu pośród nas. To jeden z trwałych znaków mojej więzi z Waszą diecezją pelplińską; a przed laty była to jeszcze diecezja chełmińska. (...) Chętnie wracam pamięcią do tego czasu, kiedy miałem okazję podziwiać piękno tej ziemi, zwłaszcza podczas spływów kajakowych na Brdzie. Słyszę, że ten czas utrwaliliście w polnej kapliczce w parafii Brusy. Bóg Wam za to zapłać. (...)

"Tygodnik Parafialny" nr 14/2006 (bez obrazka)

Opr. Barbara Dembek-Bochniak