09 listopada 2018 - Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polske w PSP w Pączewie

Zdjęcia


Niepodległa do hymnu! - filmik
Bezpieczeństwo to najważniejsza potrzeba człowieka. Jako parafianie możemy czuć się bezpiecznie pod skrzydłami naszego proboszcza ks. Ireneusza Nowaka, który wielokrotnie udowodnił, że jest wielkim patriotą. Dziś, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, to właśnie nasz kościół stał się centrum parafialnych obchodów jubileuszu Niepodległej.
O 11:00 rozpoczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny. Na mszę stawili się między innymi mundurowi w strojach galowych, KGW Pączewo w strojach ludowych oraz harcerze. Schola Śpiewu św. Cecylii przygotowała specjalny repertuar, zawierający między innymi pieśni patriotyczne. Ksiądz proboszcz wygłosił kazanie, w którym nawiązując do dzisiejszej ewangelii, wspomniał, ileż to matek, żon, sióstr posyłało w imię wyższych idei swoich synów, mężów, braci, aby walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę. Iluż z nich nie wróciło. To właśnie dzięki nim żyjemy szczęśliwie i dostatnio w wolnym kraju. Ksiądz mówił też o wrogiej propagandzie, która każe Polskę i Polaków postrzegać w negatywnych stereotypach lub dostrzegać przez pryzmat afer. Takiej nagonce nie można ulegać! Polska i Polacy maja wiele powodów do dumy, z których wiele zostało przytoczonych podczas przemowy księdza. Należy z honorem i godnością mówić o swojej Ojczyźnie i jej mieszkańcach. Należy też pamiętać, że mamy dwie Ojczyzny - tę doczesną, Polskę i nierozerwalnie związana z nią - Ojczyznę Niebieską. Dlatego też dewizą dla nas powinno być hasło: Bóg Honor Ojczyzna!
Ksiądz Ireneusz Nowak zgłosił naszą parafię - jedyną w dekanacie skórzeckim - do akcji "Niepodległa do hymnu!", koordynowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Razem z organistą Tomaszem Malkowskim oraz 1 Kociewską Drużyną Harcerek "Borowianki" zadbali o sprawna organizację przedsięwzięcia, a więc podkład muzyczny, rozdanie elegancko wydrukowanego na atłasowym papierze tekstu hymnu. I tak punktualnie o 12:00, podobnie jak w wielu miejscach na świecie, tak w pączewskiej świątyni rozległ się śpiew wszystkich czterech zwrotek hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.
Ostatnim punktem obchodów był apel przy pomniku ku czci ks. Franciszka Błedzkiego oraz ofiar II wojny światowej, przy którym strażacy wystawili wartę honorową. Tutaj delegacje strażaków, żołnierzy i harcerzy złożyły kwiaty i znicze. W tle rozbrzmiewał program patriotyczny przygotowany przez scholę.

Barbara Dembek-Bochniak Zdjęcia: Barbara Dembek-Bochniak Wykorzystywanie zdjęć i tekstu przez inne media (czasopisma, media elektroniczne) - tylko za zgodą autorki.


09 listopada 2018 - Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polske w PSP w Pączewie
9 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Pączewie uroczyście świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W szkole odbyły się dwa okolicznościowe apele, koncert pieśni patriotycznych połączony ze wspólnym śpiewem wszystkich uczestników uroczystości. Powszechny zachwyt wzbudził piękny śpiew dziewcząt z chóru szkolnego. O godzinie 11:11 wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście wspólnie zaśpiewali hymn narodowy w ramach bicia "Rekordu dla Niepodległej". Następnie uczniowie klas I-VIII SP i III PG zorganizowali flash moba, udając się gremialnie na plac przed szkołą, by ze zgromadzonych osób stworzyć napis 100 lat i narodową flagę. Uroczystości zakończono wspólnym przemarszem przez Pączewo przy akompaniamencie pieśni legionowych. W marszu udział też wzięli niektórzy bohaterowie walk o Niepodległą: gen. Józef Haller (Wiktor G.), Roman Dmowski (Maciek Cz.), Wojciech Korfanty (Dawid K.), Wincenty Witos (Radek B.) oraz bohaterowie walczący o utrzymanie niepodległości: harcerze z Szarych Szeregów z "Zośką" (Dominik P.), "Alkiem"(Piotr L.) i "Rudym" (Oskar Z.) Wszyscy uczestnicy marszu zatrzymali się przed pomnikiem ks. F. Błedzkiego i ofiar II wojny światowej oraz przed XIX – wiecznym krzyżem cmentarnym ks. Kunerta (bo Kościół był główną siłą walczącą o niepodległość w okresie zaborów). Chwila ciszy, kwiaty i znicze były dowodem pamięci i wdzięczności za niezłomną walkę o Niepodległą. Nad sprawnym przemarszem czuwała OSP Pączewo z druhem Patrykiem R.

Grażyna Stolc


07 października 2018 - Nowi ministranci, nowa parafianka, nowe różańce
Msza Święta o 11:00 to było prawdziwe święto w parafii! Najpierw trzej czwartoklasiści: Jakub, Michał i Oliwer zostali uroczyście włączeni do grona ministrantów. Od razu przystąpili do wykonywania swoich obowiązków. Na jedną z najmłodszych parafianek spłynęła łaska otrzymania sakramentu chrztu świętego. Dzieci, które w przyszłym roku po raz pierwszy przystąpią do Komunii św. przyniosły do kościoła różańce, które poświęcił ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak. Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyła specjalna oprawa muzyczna w wykonaniu Scholi Śpiewu św. Cecylii pod opieką organisty Tomasza Malkowskiego. Księdza proboszcza z grupą nowo przyjętych oraz już doświadczonych ministrantów uwieczniliśmy na zdjęciu razem z koleżankami i kolegami ze scholi, którzy wytworzyli atmosferę radości.

21 września 2018 - Zakańczonie parafialnych Misji Świętych
Ojciec Antoni i Ojciec Wiesław mieli przez te kilka dni ręce pełne roboty!
Dzisiejszy dzień, zwieńczający okres Misji Świętych w parafii Pączewo, był czasem, kiedy poczuliśmy dzięki Ojcom szczególne Boże błogosławieństwo. Trzy Msze Święte. Na każdej święcenie pamiątkowych krzyży misyjnych. Na pierwszej i ostatniej - ceremoniał odnowienia ślubów małżeńskich - z przysięgą, nałożeniem stuły, a na koniec procesyjnym wyjściem małżeństwem przy dźwiękach Marsza Weselnego. Trzeba zauważyć, że Ojcowie z każdą para zamienili kilka słów. Wiele małżeństw podeszło z dziećmi. I trzeba pochwalić - tak eleganckich parafian chcielibyśmy zawsze widzieć w naszym kościele! Druga Msza Święta poświęcona była osobom chorym, starszym i samotnym. Chorym udzielono sakramentu w kościele, a prócz tego Ojcowie też odwiedzili cierpiących w domach. Na Ostatniej Mszy poświęcony został nowy krzyż misyjny przed kościołem, który postawili strażacy. Kwiatami i słodkościami podziękowaliśmy Misjonarzom, dzięki którym te sześć dni było wyjątkowym, świątecznym czasem.
Jeszcze raz szczere Bóg zapłać od nas wszystkich! Do zobaczenia w 2020 roku!

17 września 2018 - Misyjna Droga Krzyżowa
Hasło dzisiejszego dnia parafialnych Misji Świętych to grzech. Zwieńczeniem dnia była Misyjna Droga Krzyżowa, która wiodła pączewskimi ścieżkami. Rozpoczęliśmy ja przy zachodzącym słońcu, około 19:00, zakończyliśmy o blasku księżyca, koło 20:00. W rozważaniach uczestniczyła bardzo liczna parafian. Krzyż nieśli mężczyźni, matki i całkiem dojrzała młodzież. Drogę zabezpieczali druhowie OSP Pączewo, za co Księża Misjonarze Antoni i Wiesław serdecznie im podziękowali. Wieczór był piękny w każdym wymiarze.

16 września 2018 - Misje Święte rozpoczęte
Do naszej parafii zawitali wyczekiwanie goście - ojcowie redemptoryści: Ojciec Antoni i Ojciec Wiesław, którzy do piątku będą głosić Misje Święte. Ojciec Antoni już przed mszą zaczął uczyć nas nowe piosenki. Początek mszy odbył się z misyjnym rytuałem wniesienia Biblii (Słowo Boże jest wśród nas) oraz Paschału (światło Ducha Świętego). Ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak nałożył ojcom stuły, w ten sposób symboliczne przekazując władzę nad parafią na czas misji.
Obaj Ojcowie maja głosy jak dzwony, są pełni energii! Dostaliśmy pierwszą pracę domową: dziś wieczorem w każdej rodzinie wspólnie odmówić dziesiątek różańca za swoich sąsiadów, aby w ten sposób stworzyć misyjne różańcowe połączenie modlitewne. A więc - do roboty! Do modlitwy! :)
Zdjęcia z "ekstremalnej" mszy świętej o 7:30

06 września 2018 - Nowy Krzyż Misyjny
Za dobry tydzień w naszej parafii rozpoczynają się Misje Święte. To wielkie wydarzenie tradycyjnie upamiętniane jest Krzyżem Misyjnym. Dziś właśnie nasi parafianie taki nowy krzyż postawili w miejscu starego, przy kościele.
Chrześcijańskim Bóg zapłać serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w najmniejszy sposób przyczynili się do tego, że mamy nowy Krzyż Misyjny.
Krzysztof Gliński, dzięki któremu mamy tę fotorelację, który jest współwykonawcą krzyża, poinformował nas, że wcześniej to jego teść ze swoim ojcem zrobili Krzyż Misyjny, dziś - on (Krzysztof) ze swoim teściem, a za 30 lat kolejny Krzyż, zrobi ze swoim synem. Taka historia wykonania Krzyża Misyjnego.
Pięknie, prawda? Krzysiu! Trzymamy za słowo! Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać!

10 sierpnia 2018 - Bociany na kościele
Bociany, które jak wszyscy wiemy, przynoszą dzieci, przycupnęły dziś na naszym kościele. Zapewne chciały prosić św. Krzysztofa o radę, jak najłatwiej dolecieć do ciepłych krajów. A może tylko chciały zapytać Najwyższego o zapotrzebowanie na bobasy w parafii?

06 sierpnia 2018 - Odpust Przemienienia Pańskiego
Głównym celebransem wieczornej Mszy św. odpustowej był 88-letni przyjaciel naszej parafii, misjonarz międzykontynentalny ksiądz Zbigniew Kotliński ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela - redemptorysta znany jako Ojciec Alabare lub Ojciec Zibi. Ach! Żebyśmy tak będąc w Ojca wieku, byli w podobnej kondycji! Razem z nim Mszę św. koncelebrował rezydent ks. kanonik Franciszek Kamrowski oraz ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak. W wygłoszonym kazaniu Ojciec Alabare nawiązał do naszego parafialnego święta, które, jak powiedział, jest za każdym razem jak chrzest święty - odnowieniem dla parafii. Ksiądz nie bał się poruszyć ważnych problemów społecznych. Apelował, aby Polska zapełniała się polskimi dziećmi, wychowywanymi w rodzinach, w których jest ojciec i jest matka. Na koniec odmówiliśmy modlitwy konieczne do uzyskania odpustu zupełnego.
Podczas sprawowania Mszy Świętej użyta była odnowiona kadzielnica, na głównym ołtarzu paliły się świece włożone w odnowiony komplet lichtarzy, paschał pięknie prezentował się wstawiony do odnowionego dużego lichtarza z lwami, a ołtarz Przemienienia Pańskiego zdobił odnowiony krzyż.

04 sierpnia 2018 - Wracają do kościoła!
A teraz prawdziwy cymes! Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Księdzu Proboszczowi Ireneuszowi Nowakowi za to, że podjął się trudu ratowania historii naszej parafii i za prywatne pieniązki ufundował renowację przedmiotów kultu religijnego, które w naszym kościele były, odkąd nasi rodzice i dziadkowie sięgają pamięcią! A więc jest przepiękna kadzielnica, są stare lichtarze (na ołtarzu głównym i ów wielki, z lwami), jest krzyż - i wszystko świeżo odnowione, z dorobionymi brakującymi elementami. Do tego makatka z mównicy - akurat nowa, ale klimatem wpisująca się w naszą świątynię. Serdeczne Bóg zapłać Księdzu proboszczowi.
A to jeszcze nie koniec niespodzianek od naszego duszpasterza!

02 sierpnia 2018 - Ostatni feretron odrestaurowany
Dzięki naszemu księdzu proboszczowi Ireneuszowi Nowakowi zostało uratowane wielkie dziedzictwo naszej parafii, jakim są feretrony. Kiedy Ksiądz przed dziesięcioma laty objął parafię, zastał na strychu, pod przeciekającym dachem, niezabezpieczone zabytkowe feretrony. Najcenniejsze zostały już z inicjatywy i dzięki działaniom ks. Nowaka uratowane i zdobią wnętrze naszej świątyni.
Przyszła pora na ostatni, najmłodszy feretron. Już pięknie odrestaurowany znajduje się w plebanii.
Fundatorami odnowy feretronu, przedstawiającego św. Franciszka otrzymującego stygmaty, są parafianie Danuta i Paweł Litwińscy.
Niestety feretron nie zostanie w takiej formie przeniesiony do kościoła. Obraz namalowany jest na desce, która jest czuła na zmiany temperatury i wilgotności. Decyzją pani konserwator obraz feretronu powinien pozostać w plebanii. I tak się stanie. W miejsce obecnego obrazu zostanie wstawiona specjalnie napisana ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą funduje Ksiądz Proboszcz. Przypomnijmy, że w każdą środę w naszym kościele odbywa się nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. Tę tradycję zapoczątkował właśnie ksiądz Ireneusz Nowak i dawno już podjął zobowiązanie, że obraz MBNP pojawi się w naszym kościele.
Tak że feretron odnowiony dzięki Państwu Litwińskim pojawi się w kościele, ale z nowym obrazem. Obraz wyjęty z feretronu, przedstawiający z obu stron św. Franciszka, pozostanie w plebanii.

02 sierpnia 2018 - Nowe żyrandole
Nasz kościół pięknieje, a dziedzictwo parafii jest ratowane! Zaczynamy serię dobrych wiadomości.
Na początek nowe żyrandole, które nadały jeszcze większy blask naszemu kościołowi!
Od kilku tygodni nawę główną zdobią dwa wielkie, strojne żyrandole. Ich fundatorami są parafianie Jadwiga i Mieczysław Godlewscy.
W nawach bocznych wiszą dwa mniejsze, a w niedzielę będziemy modlić się w blasku kolejnych trzech żyrandoli! Jeden zawiśnie nad chórem, a dwa w nawach bocznych. Razem w naszym zabytkowym kościele, który jest perełką Kociewia, będzie aż siedem eleganckich żyrandoli! Te mniejsze zostały zakupione za ofiary młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania, nieznacznie wsparte datkami parafian.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mamy w świątyni takie piękne elementy wystroju: Księdzu Proboszczowi, fundatorom, parafianom, którzy zainstalowali lampy - serdeczne Bóg zapłać od całej społeczności parafialnej!

29 lipca 2018 - Pielgrzymi
Do naszej parafii zawitali pielgrzymi Grupy Biało - Czerwonej Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Wieczorem (o 20:30) stawili się w kościele na Apelu Jasnogórskim. Jak zawsze był z nimi proboszcz parafii Jabłowo ks. Gerard.

29 lipca 2018 - Święcenie pojazdów
25 lipca przypada św. Krzysztofa, patrona mostów, miast położonych nad rzekami, przewoźników, flisaków, biegaczy, żeglarzy, podróżników i pielgrzymów, patrona dobrej śmierci, a w obecnych czasach również patrona kierowców. Dziś ks. proboszcz Ireneusz Nowak po mszach św. święcił pojazdy.

2 lipca 2018 - Publikacja w "Pielgrzymie"
W numerze 13 z 1 i 8 lipca 2018 dwutygodnika "Pielgrzym" opublikowano artykuł autorstwa Barbary Dembek-Bochniak "Sakrament bierzmowania".

20 czerwca 2018 - Sakrament bierzmowania
Dzisiaj, po długim okresie przygotowań pod opieką księdza proboszcza Ireneusza Nowaka oraz emerytowanej katechetki Ireny Trochowskiej, grupa młodzieży z parafii Pączewo przyjęła z rąk Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny sakrament bierzmowania. Przekazanie młodym ludziom Ducha Świętego ma umocnić ich wiarę oraz uzdolnić ich do świadczenia o niej oraz jej obrony. Bierzmowani przechodzą do nowego i definitywnego życia z Bogiem.
W słowach skierowanych do przyjmujących sakrament Ksiądz Biskup podkreślił, że ważne jest, aby wzorem patrona bieżącego roku liturgicznego - św. Stanisława Kostki mieć wyznaczony cel i wytrwale, konsekwentnie do niego dążyć. Życzył, aby każdy potrafił taki cel znaleźć i godnie pełnić swoje powołanie. Wiele myśli, przekazanych przez Księdza Biskupa, dotyczyło istoty i działania Ducha Świętego.
W uroczystej oprawie Mszy Św. wzięły udział delegacje rodziców bierzmowanych, sama młodzież, a także Schola Śpiewu Św. Cecylii pod batutą organisty Tomasza Malkowskiego.
Razem z naszymi parafianami bierzmowanym udzielali wsparcia modlitewnego księża z Dekanatu Skórzeckiego.

Barbara Dembek-Bochniak
Zdjęcia: Barbara Dembek-Bochniak i Sławomir Bochniak.
Wykorzystywanie zdjęć i tekstu przez media tylko za zgoda autorów.


07 czerwca 2018 - Zakończenie oktawy Bożego Ciała
Zakończyliśmy oktawę Bożego Ciała. W trosce o bezpieczeństwo wiernych procesja nie mogła odbywać się wokół kościoła, zatem obchodziliśmy teren przykościelny. Na koniec Mszy Św. ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak poświęcił wianuszki z ziół dziewcząt z orszaku oraz te, które przynieśli parafianie. Po tradycyjnym zdjęciu zbiorowym ksiądz poczęstował wszystkie dzieci, które przychodziły w oktawie do kościoła czekoladami, którymi wielu naszych najmłodszych zajadało się zaraz po wyjściu z kościoła :) Zdjęcia: Barbara Dembek-Bochniak i Sławomir Bochniak. Wykorzystywanie zdjęć przez media tylko za zgodą autorów.

31 maja 2018 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Pączewski kościół, jako budowla, jest w złej kondycji. Mimo usilnych starań Księdza Proboszcza Ireneusza Nowaka Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny odmówiło pomocy finansowej na ratowanie naszej XIV-wiecznej świątyni o bezdyskusyjnej wartości historycznej, patriotycznej i strategicznej (wartości te miały być priorytetem w ocenie wniosku i przyznania dofinansowania). Potrzebę gruntownej renowacji zniszczonych murów widzą parafianie, widzi samorząd lokalny - Rada Gminy Skórcz przeznaczyła pieniądze, które mogą być impulsem do rozpoczęcia działań. Za to takiej potrzeby nie widzą ci, którzy często i głośno mówią o patriotyzmie. Potrzebę często widzą tam, gdzie obiekty są w dobrym stanie technicznym i nie posiadają nawet namiastki wartości historycznej tej, którą posiada nasz kościół. I stało się. Z głównej wieży spadają odłamki cegły - tuz przed wychodzącymi z kościoła wiernymi. Ksiądz Proboszcz, czując się odpowiedzialnym za bezpieczeństwo parafian, podjął radykalne kroki. Zabezpieczył teren kościoła - pojawiły się biało-czerwone taśmy, tabliczki z napisem "Uwaga niebezpieczeństwo". Wkrótce przybędzie kontrola stanu technicznego budynków, która ma obiektywnie ocenić, czy nasza świątynia nadaje się do użytku. Istnieje ryzyko, że kościół zostanie zamknięty. Zwołana rada parafialna radziła, co robić..
Pączewski Kościół, jako wspólnota wierzących, jest w dobrej kondycji. Dzisiaj, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wielu parafian wyszło, aby zamanifestować swoją wiarę idąc w procesji do czterech Bożych Domków razem z Chrystusem niesionym przez Księdza Proboszcza w Najświętszym Sakramencie. Takiej procesji próżno szukać w całym regionie! Parafialnie niosący sztandary, panie z KGW Pączewo w folklorystycznych strojach - wyglądały jak bukiet kociewskich kwiatów, harcerze z ZHR, młodzież pierwszokomunijna i co chyba najbardziej cieszy - najliczniejsze od lat grono aż dziewiętnastu dziewczynek prześlicznie prezentujących się w białych sukienkach i z wianuszkami (dużo tradycyjnych zielonych), prószących przed Najświętszym Sakramentem dywan z kwiatuszków. Dziewczynki do uroczystości wzorowo przygotowały Aleksandra Gdaniec i Oliwia Chyła. Jeszcze ministranci, służba liturgiczna… Ruchem drogowym sprawnie kierowały parafialne zastępy OSP. Baldachim nad Panem Jezusem skrytym w hostii, niesionym w monstrancji przez ks. Ireneusza Nowaka, dźwigali druhowie z OSP Pączewo i OSP Wolental. Pieśni intonowało trio: organista Tomasz Malkowski razem z panem Krasińskim i Krystianem Żachem. A potem było morze eleganckich wiernych, którzy włączyli się do uroczystości modlitwą i śpiewem, za co na koniec, po procesji ksiądz Nowak wszystkim podziękował. Pogoda dopisała jak zawsze (jak długo żyję, chyba jeszcze nigdy podczas procesji nie padał deszcz), słońce grzało niesamowicie. Pięknie wyglądały ołtarze skąpane w majowej zieleni, aż ptaki śpiewały z zachwytu, co można było usłyszeć w czasie, gdy ksiądz czytał fragmenty ewangelii.
Przed nami oktawa Bożego Ciała. Z powodu złego stanu technicznego naszego kościoła, wierni naszej wspólnoty parafialnej w tym roku nie będą mogli w procesji obchodzić świątyni, ale jest wyznaczona trasa alternatywna. Bo z każdej sytuacji można znaleźć wyjście!
Zdjęcia: Barbara Dembek-Bochniak i Sławomir Bochniak. Wykorzystywanie zdjęć przez media tylko za zgodą autorów.
23 maja 2018 - Publikacja w "Gazecie Kociewskiej"
W dzisiejszym numerze "Gazty Kociewskiej" cała strona poświęcona jest na fotoreportaż z uroczystości Przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii!

20 maja 2018 - Publikacje w "Pielgrzymie"
W ostatnich numerach "Pielgrzyma" ukazały się dwa artykuły z naszej parafii:
- Nr 8 (741) z 22 i 29 kwietnia 2018 - "Most modlitewny", autorka: Barbara Dembek-Bochniak
- Nr 10 (743) 20 i 27 maja 2018 - "115 lat Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Wolentalu", autor: Antoni Chyła, zdjęcie Ewa Alfuth

13 maja 2018 - Uroczyste przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej
W święto Wniebowstąpienia Pańskiego, w 101 rocznicę Objawień Fatimskich siedemnaścioro dzieci po raz pierwszy przyjęło do swojego serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wszystko odbyło się uroczyście i elegancko! Ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak nawiązał do dzisiejszych świąt. Wyraził nadzieję, że kiedyś wszyscy zostaniemy zbawieni i będziemy razem z Jezusem cieszyć się w Niebie. Dzieci prosił, aby szanowały wiarę i Pana Jezusa, a rodziców - aby dbali o ów wielki skarb, jaki dany jest im nieść w glinianych naczyniach, aby chronili go rozważnie.
W oprawie muzycznej przygotowanej przez organistę Tomasza Malkowskiego usłyszeliśmy też Scholę Śpiewu św. Cecylii, z której cztery dziewczynki przyjmowały po raz pierwszy Komunię Św. i na koniec zaśpiewały okazjonalną piosenkę. Brawa należą się też katechetce Magdalenie Glińskiej, która z sukcesem zadebiutowała przygotowaniem dzieci do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej.


08 maja 2018 - Majowe w Wolentalu
Nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny prowadzi w Wolentalu od siedmiu lat Krystian Żach. Dzieci, młodzież i garść trochę starszej młodzieży spotykają się w tym roku od poniedziałku do piątku pod odnowioną przez państwa Bielińskich figurą Św. Rocha, przy której kwitną macoszki, a w wazonie pachnie bez. Przed 17-tą Krystian opiera o figurę niezwykły obraz, ten co zwykle - plakat z Czarną Madonną, który grupa włoska podarowała siostrze Krystiana podczas VI Światowych Dni Młodzieży w 1991 roku w Częstochowie. Na rowerach, deskorolce, samochodem, pieszo przybywają licznie mieszkańcy Wolentala. Punktualnie o piątej po południu Magdalena Oller zaczyna odmawiać litanię Loretańską. Później Krystian na gitarze intonuje kilka pieśni. Kończy apelem jasnogórskim - "Maryjo, Królowo Polski!" I jest pięknie, maryjnie, majowo, sielsko, tak jak być powinno. Przy figurze z roku na rok coraz liczniej zgromadzona młodzież, która chce aktywnie włączać się w celebrację majowego, która chce rozmawiać o wierze i w niej trwać. Majowe w Wolentalu - przez cały maj! A może tak popielgrzymować pieszo, rowerem, niezależnie od wieku, stanąć na obrzeżach wsi, spojrzeć na umajone łąki i pomodlić się z parafianami z Wolentala? Zapraszamy!

05 maja 2018 - 115 lat OSP w Wolentalu

Zwyczajowo od kilku lat spotykamy się w maju na mszy dziękczynnej za strażaków ochotników z gminy Skórcz w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie. Przed godziną 16 przybyli druhowie z OSP Pączewo, Wolental, Barłożno i Wielkiego Bukowca, jak również delegacja z OSP Skórcz. Druhny i druhowie zostali wprowadzenie w szyku marszowym do kościoła. Obecny był również poczet sztandarowy z OSP Wielki Bukowiec. Mszę celebrował ksiądz proboszcz wicedziekan Ireneusz Nowak. W swej homilii wskazał na potrzebę rozwagi strażaka podczas działań bojowych, czy to podczas gaszenia pożaru, czy na miejscu wypadku drogowego, gdzie działanie strażaków jest grupowe i każdy z nich dba o bezpieczeństwo drugiego. Zapewnił, że ta świątynia jest zawsze otwarta dla strażaków z całej gminy, nie tylko od święta strażackiego. Podziękował za udział w mszy wicestaroście Kazimierzowi Chyle, przewodniczącemu RG Skórcz Andrzejowi Klin i wójtowi gminy Sławomirowi Czechowskiemu. Pięknym akcentem tej mszy był ministrant w mundurze strażackim oraz udział pana organisty Tomasza Malkowskiego, który zaintonował na początku mszy pieśń o św. Florianie. Druh Henryk Kozera podziękował proboszczowi za sprawowanie mszy świętej. Po mszy była wspólna fotografia przed kościołem wszystkich strażaków.
Po tym udaliśmy się na uroczystości do Jubilatki, gdzie były wręczane odznaczenia i wyróżnienia. Po wszystkich wystąpieniach mieliśmy możliwość biesiadowania pod namiotem. Słowa podziękowania należą się wszystkim, w tym druhowi Marcinowi Urbanowi za prowadzenie uroczystości.
Ja też uczestniczyłem w tej uroczystości i jestem pełen optymizmu, że jednostki OSP w gminie będą zawsze na trwale elementem wiejskiej społeczności.
Antoni Chyła
Zdjęcia z Pączewa: Ewa Alfuth
Zdjęcia z uroczystości przy remizie OSP w Wolentalu: Antoni Chyła

09 kwietnia 2018 - Odpust Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
Dziś wielki dzień w parafii - odpust Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Świętowanie było wyjątkowe, bo nie w tradycyjnym dniu 25 marca - w owym terminie celebrowaliśmy Niedzielę Palmową. Sumę odpustową sprawowało trzech księży: ks. dr Marcin Zabrocki (parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Płociczu), ks. kanonik Franciszek Kamrowski oraz ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak. Odświętny charakter Eucharystii podkreślony został oprawą muzyczną w wykonaniu Scholi Śpiewu św. Cecylii pod kierunkiem naszego bezcennego organisty Tomasza Malkowskiego. Nie zabrakło też dostojnych gości - wśród nich księży z parafii Czarnylas, Grabowo, Leśna Jania, Osiek, Skórcz.

03 kwietnia 2018
W jutrzejszym wydaniu "Gazety Kociewskiej", w zbiorczym fotoreportażu "Chrystus zmartwychwstan jest, Nam na przykład dan jest", zamieszczone będą dwa zdjęcia z naszej parafii.


OBCHODY ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO
02 kwietnia 2018 - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze św. o godz. 7.30; 9.00 i 11.00.

01 kwietnia 2018 - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
7.00 - Procesja Rezurekcyjna i Msza św.
11.00 - Msza św.

31 marca 2018 - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Wigilia Paschalna (przynosimy świece)


31 marca 2018 - WIELKA SOBOTA - święcenie pokarmów


Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim


30 marca 2018 - WIELKI PIĄTEK
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy
Liturgia Męki i Śmierci Pańskiej
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.29 marca 2018 - WIELKI CZWARTEK - ustanowienie sakramentów Kapłaństwa oraz Eucharystii
W Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii
składamy naszemu Księdzu Proboszczowi Ireneuszowi Nowakowi
serdeczne życzenia zdrowia, uśmiechu na twarzy, zadowolenia ze swojego parafialnego stadka owieczek i baranków, sił do kontynuacji podjętych działań.
Niech Matka Boża ma Księdza zawsze w swojej opiece, a Bóg błogosławi w każdej chwili życia!

Msza Św. Wieczerzy Pańskiej
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy
25 marca 2018 - Niedziela Palmowa
Niniejszy fotoreportaż pochodzi z Mszy Św. Niedzieli Palmowej o 7:30, tej - rzec można modnie - ekstremalnej, na którą przychodzi najmniej parafian, ale są to ci, którym nie straszna pobudka o świcie i poranny chłód!
W świąteczny nastrój wprawiła zdobiąca ołtarz główny piękna, kolorowa, ponad dwumetrowa palma wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pączewie (z inicjatywy pana Dzienniaka). Mszę Świętą rozpoczęliśmy śpiewając "Chrystus Królem, Chrystus Wodzem!". Ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak poświęcił wszystkie palmy. Razem z ministrantem przeczytał opis Męki Pańskiej. Na koniec organista zaintonował "Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!". Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z palemkami. Odbyła się zbiórka do puszek na kwiaty do Ciemnicy oraz Grobu Pańskiego.
Druhny z 1 Kociewskiej Drużyna Harcerek "Borowianki" zorganizowały kiermasz, na którym wystawiły palmy, ozdoby własnej roboty (lub przygotowane z lekką pomocą najbliższych) i pyszną babkę wielkanocną! Jaką radość sprawiły widać na ostatnich zdjęciach - grupy sąsiadów z drogi pod Grabowo.

14 marca 2018 - Publikacja w "Gazecie Kociewskiej"
W numerze 11 "Gazety Kociewskiej" ukazał się artykuł pod tytułem "Most Modlitewny WSD w Pelplinie" traktujący o zeszłotygodniowym wydarzeniu łączącym seminarium w Pelplinie z naszą parafią.

08 marca 2018 - Most Modlitewny WSD w Pelplinie - Parafia Pączewo
8 marca parafianie z Wolentala i Pączewa - dążący do pracy, do szkoły, do codziennych obowiązków domowych, chorzy, który swoje cierpienie poświęcają w nabożnych intencjach - od samiuśkiego rana łączyli się w modlitwie z Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tak utworzyliśmy Most Modlitewny z klerykami z WSD. Punktem kulminacyjnym było parafialne spotkanie w kościele, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa podczas sprawowanej przez proboszcza ks. Ireneusza Nowaka Mszy świętej o powołania i w intencji kleryków oraz kadry profesorskiej z seminarium. Stawiły się osoby starsze, kobiety, mężczyźni, młodzież, w tym przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania, ministranci, kościelni... Było nas wielu. Szczególnie modliliśmy się o wytrwanie w powołaniu, siły do pełnienia służby Bożej, o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i diecezji, modliliśmy się za kadrę seminaryjną kształtującą świętych kapłanów.
Klerycy z WSD zapewniali poprzez profil FB, że "Całą wspólnotę parafialną [parafii pw. ZNMP w Pączewie] i ich duszpasterzy otaczamy w dniu dzisiejszym naszą modlitwą prosząc w sposób szczególny o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także o święte małżeństwa z tej wspólnoty".
Wieczorem modliliśmy się wraz z Radiem Głos podczas różańca w intencja naszej parafii. Mamy nadzieję, że tego dnia więcej z nas uświadomiło sobie odpowiedzialność za modlitwę w intencji powołanych i powołań. Wyrażamy też nadzieję, iż Most Modlitewny z naszą parafią stał się okazją dla kleryków z Pelplina, aby przyjrzeć się bliżej naszej - jednej z najstarszych na Kociewiu - parafii.
Wszystkim, którzy w tym dniu uczestniczyli w Moście Modlitewnym – i w WSD w Pelplinie, i w parafii Pączewo – serdeczne „Bóg zapłać”!
Most Modlitewny to inicjatywa kleryków z WSD Pelplinie, zapoczątkowana w 2015 roku.
Zdjęcia nie oddaja ilości parfaian w kościele ;) Było nas więcej, niż widać ;)

ZAPRASZAMY NA POMOST MODLITEWNY
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W PELPLINIE - PARAFIA PĄCZEWO
8 marca 2018 łączymy się w modlitwie od 16:30!

14 lutego 2018 - Środa Popielcowa
W Środę Popielcową daliśmy sobie posypać głowy popiołem, tym samym rozpoczynając z pokorą 40-dniowe przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.
Przypominamy - w okresie Wielkiego Postu: - Droga Krzyżowa: w piątek o 16:30
- Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym: w niedzielę o 15:00.

20 stycznia 2018 - Echa III Koncertu Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
28 stycznia 2018 - "III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich w Pączewie" - "Pielgrzym" - nr 2
21 stycznia 2018 - "III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich w Pączewie" - "Tygodnik Parafialny" - nr 3
17 stycznia 2018 - "Wielkie kolędowanie" - "Gazeta Kociewska" - nr 3
17 stycznia 2018 - "III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich w Pączewie" - strona WWW "Gazety Kociewskiej"
16 stycznia 2018 - "III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich w Pączewie" - strona WWW i profil FB Gminy Skórcz

15 stycznia 2018 - III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie - fragmenty występów
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 10.
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 9.
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 8.
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 7.
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 6.
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 5.
Krystian Żach z Mamą oraz Stanisław Trochowski i Daniel Beling
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 4.
Chór Osieczaki z Osieka
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 3.
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 2.
Zespoły z parafii Stara Kiszewa
III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Część 1.
Na rozgrzewkę niespodzianka! :) Występ Scholi Śpiewu Św. Cecylii z parafii Pączewo na IX Międzygminnym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej we Frący 18 listopada 2017


14 stycznia 2018 - III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie
Już za nami najfajniejsze popołudnie w roku, czyli III Koncert Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii pw. Zwiastowania NMP w Pączewie. Łącznie ponad stu wykonawców w wieku 3-85. Gościliśmy chór z parafii Osiek - Osieczaki, kilka rozśpiewanych grup z parafii w Starej Kiszewie (chyba najbardziej rozśpiewanej parafii na Pomorzu), dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Maluszkowo" w Skórczu, z przedszkola i szkoły w Pączewie oraz solistów i grupy z naszej parafii. Śpiewały rodzeństwa, matka z synem, grały duety... Były kolędy, pastorałki, wesołe, poważne...
Koncert prowadzili organista pączewski Tomasz Malkowski oraz pani Irena Trochowska. Przybyłych powitał oraz uroczyście otworzył i zakończył koncert ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak.
Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy z podziękowaniami oraz figurki aniołków (soliści mniejsze, grupy duże). To zasługa między innymi państwa Elżbiety i Zbigniewa Szwarców, księdza Ireneusza Nowaka oraz Urzędu Gminy Skórcz, którzy wsparli naszą parafialną inicjatywę. Gospodynie z KGW Pączewo przygotowały słodki poczęstunek, który z ochotą i smakiem pałaszowany był podczas przerwy.
Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi oraz Panu Organiście za podjęcie trudu organizacji przeglądu. Niech tradycja Koncertu Kolęd i Pastorałek Wszelakich Parafii ZNMP w Pączewie trwa do końca świata!
Od jutra relacje video.

Zdjęcia Sławomir Bochniak